NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Evropští biskupové vybízejí k bdělosti nad omezováním lidských práv

By Publikováno 23. 4. 2020 Aktuality

K bdělosti nad „nezbytností a přiměřeností jakékoli politické a technologické intervence, která v kontextu pandemie Covid-19 vylučuje, byť jen dočasně, základní lidská práva“ vybízí v nedávné deklaraci adresované Evropské unii Evropská skupina pro etiku ve vědě a nových technologiích (European Group on Ethics in Science and New Technologies, EGE). Její apel přivítala rovněž Komise evropských biskupských konferencí (Comece).

Instituce sdružující zástupce episkopátů Evropské unie ve zvláštní nótě uvádí: „Od konce února 2020 reaguje Evropská unie a její členské státy na pandemii Covid-19 sérií preventivních a legislativních opatření, která se na jedné straně sice zaměřují na omezení a zpomalení nákazy, avšak na druhé straně mají tendenci dočasně omezovat základní práva, na nichž se zakládá Evropská unie. Tato opatření zahrnují uzavření hranic, sociální izolaci, karanténu a přijímání nových technologických nástrojů.“

Generální sekretář Comece, otec Manuel Barrios Prieto, v souvislosti s tím vybízí EU a její členské země, aby považovali za svou prioritu „garantovat návrat těchto základních práv, jakmile to zdravotní situace dovolí“.

V tomto kontextu Komise evropských episkopátů oceňuje zmíněný dokument Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích ze dvou důvodů: předně proto, že vybízí k „bdělosti nad nezbytností a přiměřeností“ restriktivních opatření proti nákaze, aby nebyla zaváděna na úkor základních lidských práv. A za druhé proto, že apeluje na „podporu solidarity na evropské a globální úrovni“.

Evropští biskupové povzbuzují rovněž k podpoře zemí, které byly zdravotní krizí nejvíce zasaženy, a odvolávají se k papežovu velikonočnímu poselství Urbi et Orbi (z 12. dubna), kde se upozorňuje na zásadní výzvu, kterou současná situace klade před Evropskou unii a v níž se hraje o její budoucnost.

Nóta Comece se v závěru obrací k představitelům EU i národních států s pobídkou, aby „sloužili společnému dobru skrze sdílení informací, zkušeností, inovací a zdrojů a zakládali všechna politická rozhodnutí, zejména jsou-li restriktivního rázu, na principech důvěry, transparence, odpovědnosti a právního státu“.

Dodejme, že Evropská skupina pro etiku ve vědě a nových technologiích je poradním orgánem vlád v politicko-etických otázkách, v nichž se prolíná problematika základních sociálních a etických práv s vědecko-technologickým rozvojem. Patří do ní nejen evropští odborníci z oblasti přírodních, sociálních a humanitních věd, filozofie, etiky a práva.

Zdroj: www.cirkev.cz; foto: prezídium COMECE u papeže Františka (6. června 2019), zdroj: Vatican News