NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Na Velehradě odhalili pamětní desku k „Akci K“

By Publikováno 15. 4. 2020 Aktuality

V poutním areálu na Velehradě byla v pondělí 13. dubna zavěšena pamětní deska k připomínce likvidace zdejší řeholní komunity v rámci tzv. „Akce K“ – Kláštery, k níž došlo 13. dubna 1950.

K zavěšení pamětní desky dochází v den 70. výročí události i přes nemožnost účasti širší veřejnosti. Umělecké dílo totiž připomíná jednu z nejdrastičtějších snah komunistické vlády o omezení činnosti církví v tehdejším Československu. Cílem diktaturní moci bylo zbavit řeholníky svéprávnosti, označit je za nepřátele socialismu, tedy státu, a zničit nejviditelnější projevy komunitního křesťanství, jimiž byly kláštery. Tímto násilným aktem však došlo k devastaci velkého množství kulturních hodnot. Z mnoha historických objektů se staly zemědělské provozovny či skladiště, knihovny byl rozebrány, nesčetné archiválie skartovány a obrazy či starožitný nábytek rozvezeny nebo rozkradeny.

Na Velehradě tato akce postihla vzdělávací a duchovní činnost početné komunity řeholního společenství Tovaryšstva Ježíšova. Akce K byla příčinou uzavření zdejšího jezuitského gymnázia. Ostatně někteří stále žijící pamětníci této události patří mezi iniciátory instalace esteticky originální desky. Ta mohla být vytvořena díky veřejné finanční sbírce. Na umělecký artefakt přispěli jednotlivci, instituce i místní a regionální samosprávy.

Pamětní deska, jejímž autorem je velehradský sochař Otmar Oliva, je zavěšena na zdi dnešního internátu církevního gymnázia na Stojanově nádvoří naproti velehradské bazilice. Slavnostní odhalení desky a zároveň připomenutí 30. výročí první návštěvy papeže sv. Jana Pavla II. v Československu je z důvodu probíhající pandemie v plánu až na přelomu září a října 2020.

Zdroj: farnost Velehrad