NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Svatý týden v katedrále: Nebojte se, zaznívá od zmrtvýchvstalého Krista o velikonoční neděli

By Publikováno 12. 4. 2020 14 dubna, 2020 Aktuality, Fotogalerie

Za zpěvu velikonočního „aleluja“ zahájil arcibiskup Jan Graubner společně s biskupem Josefem Nuzíkem, kněžími a asistencí v katedrále sv. Václava mši svatou z neděle Zmrtvýchvstání Páně. Společně s nimi se modlilo také více než sedm set lidí sledujících bohoslužbu přes internet.

Úlohy kazatele se tentokrát zhostil biskup Nuzík a zdůraznil, že součástí oslavy Velikonoc bývají mnohé zvyky a tradice, za současné situace se ovšem mnoho z nich nepovede uskutečnit. „Tou hlavní velikonoční tradicí je ovšem tradice duchovní a v jejím středu stojí Kristovo zmrtvýchvstání. A letošní Velikonoce nám dávají příležitost zamyslet se nad smrtí ještě intenzivněji mimo jiné i kvůli těm, kdo umírají na koronavirus,“ připomenul.

Proti přirozenému strachu ze smrti tu ale stojí poselství víry, které nám veliká noc předává: „Ježíš říká ženám u hrobu i apoštolům ‚Nebojte se‘, a tak odpovídá i na náš strach, na naši nejistotu. Kéž se na nás toto slovo z Ježíšových úst projeví a dotkne se každého lidského srdce, aby se i na nás projevila Kristova moc větší než každé zlo,“ zdůraznil biskup Nuzík.

Před koncem slavnostní bohoslužby popřál arcibiskup Graubner všem přítomným i těm, kdo bohoslužbu sledovali v přímém přenosu, velikonoční radost z Kristova vítězství „nad hříchem, nad smrtí i nad strachem a koronavirem“ a dodal: „Nezapomínejme, že čím víc radosti a lásky druhým prokážeme, tím víc je budeme mít sami.“ Na závěr pak všem udělil své požehnání spojené s plnomocnými odpustky.

Fotogalerie (Dominik Novák / Člověk a Víra)