NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Svatý týden v katedrále: Buďme každý den lepší než včera a konejme skutky lásky, vybízí veliká noc

By Publikováno 11. 4. 2020 23 června, 2022 Aktuality, Články – Graubner, Fotogalerie

Také „velikou noc“ – velikonoční vigilii připomínající Kristovo zmrtvýchvstání – oslavil arcibiskup Jan Graubner mší svatou v prázdné katedrále, ale přitom v přímém přenosu po internetu, a tak ve spojení s téměř pěti stovkami sledujících.

Ani mimořádné podmínky v době bezpečnostních opatření proti šíření koronaviru přitom nepoznamenaly základní strukturu bohoslužby: ta začala jako každý rok slavností velikonoční svíce – paškálu, který je symbolem zmrtvýchvstalého Krista, a pokračovala velikonočním chvalozpěvem Exultet i čteními ze Starého zákona dosvědčujícími Boží péči o vyvolený lid. Po posledním čtení ze Starého zákona a rozsvícení světel pak zazněl jak chvalozpěv „Sláva na výsostech Bohu“ se čtením z Nového zákona, tak velikonoční Aleluja a evangelium.

V následném kázání arcibiskup Graubner zdůraznil, že velikonoční noc je oslavou Božího vítězství. „Musíme ale přiznat, že nám dělá potíž tomu opravdově všemu uvěřit a přijmout tuto skutečnost i se všemi důsledky. Tyto Velikonoce prožíváme v mimořádné atmosféře, protože nás ovládl strach z koronaviru. Na jednu stranu je dobře, že jsme ukáznění a ohleduplní k druhým. Na druhou stranu cítíme, že strach nás nepředstavitelně spoutává, paralyzuje normální život,“ upozornil olomoucký arcibiskup a připomenul, že veliký strach ovládal také učedníky po Ježíšově smrti, zmrtvýchvstalý Kristus ale přináší pokoj. „Můžeme říci: Kdo dnes slaví Velikonoce opravdu biblicky, kdo přijme Kristovo vítězství nad hříchem a nad smrtí, ten přijímá Kristův pokoj, který zahání strach,“ dodal arcibiskup Graubner.

Velikonoční obnova křestního slibu je podle něj pro každého člověka připomínkou, že starý člověk v nás byl spolu s Kristem ukřižován, a my musíme žít novým životem – to znamená se změnou myšlení a jednání. „To je těžké. To bolí. Nedokážeme být najednou dobří. Proto je správné se aspoň snažit být dnes lepším člověkem, než jsem byl včera. Některý den se posuneme o kousek výš, někdy nám to ujede, ale vždy je možné být dnes lepší než včera,“ upozornil olomoucký arcibiskup a doplnil: „To je naše životní pouť a jejím cílem je spočinutí v Bohu. Nový život má perspektivu věčnosti, proto tělesná smrt už není absolutním koncem a zánikem, ale jen důležitým mezníkem. Nový člověk nemá strach ze smrti, má jen posvátnou bázeň, která ho vede k tomu, aby neztratil šťastnou věčnost. Nenechá se spoutat ani ekonomickými zájmy, v tom je svobodný.“

A v tomto novém životě je podle něj třeba vytrvat také po skončení pandemie nemoci Covid-19. „Ukažme, že nejsme otroky nákupů. Počítejme v každodenním životě s věčností a připravujme se na ni. Pak se zmenší i náš strach ze smrti. … Dar vykoupení jsme dostali jako nezasloužený dar. Ten nás však zavazuje k tomu, abychom dál obdarovávali druhé,“ dodal arcibiskup Graubner a upozornil, že právě ke skutkům lásky mají nyní lidé uzavření ve svých domovech vhodné prostředí. K věřícím se proto obrátil také s prosbou: „Pošlete mi zprávy nebo minutová videa se svědectvím svých skutků lásky, která našla cestu, jak druhým pomoci, jak povzbudit a zahnat strach, jak tvořit hezkou rodinu i v náročné situaci, jak přes všechnu slabost je možné být dnes lepší než včera,“ vyzval olomoucký arcibiskup v závěru své homilie. (celý text zde) Svá poselství mohou lidé zasílat na e-mailovou adresu svedectvi@ado.cz.

Po následném svěcení vody a obnově křestních slibů pak arcibiskup Graubner slavil bohoslužbu oběti – eucharistii a slavnost Kristova zmrtvýchvstání uzavřel požehnáním pro všechny věřící.

Fotogalerie (Pavel Langer / Člověk a Víra)