NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Svatý týden v katedrále: Kristus nám rozumí, protože sám trpěl, upozorňuje nás Velký pátek

By Publikováno 10. 4. 2020 23 června, 2022 Aktuality, Články – Graubner, Fotogalerie

Přesně ve tři hodiny odpoledne – v čase Ježíšovy smrti na kříži – začaly dnes v olomoucké katedrále velkopáteční obřady, které za přítomnosti několika kněží celebroval arcibiskup Jan Graubner. V přímém přenosu na internetu bohoslužbu sledovalo přes sedm stovek lidí.

„Velký pátek je jediný den, kdy se nikde na světě nekoná mše svatá. Všichni jsme v duchu zahleděni na Kalvárii. Hledíme na kříž. Ten je hlavním středem dnešních obřadů,“ zdůraznil arcibiskup Graubner ve své homilii a s odkazem na dnešní první čtení z proroka Izaiáše připomenul, že Kristův kříž je branou do věčnosti, kterou každý musí projít. „Žádný člověk nemusí být ve svém utrpení sám, když se spojí s velkým trpitelem Kristem,“ upozornil také a dodal: „Kristus nám rozumí, protože i to nejtěžší utrpení sám prožil. On ví, co je oběť. K němu stojí za to jít s důvěrou.“

Olomoucký arcibiskup pak připomenul ta místa pašijového příběhu, kde se Kristus hlásí k identitě Krále a Božího Syna: výroky „Já jsem to“ před těmi, kdo ho zatýkají, i před veleknězem, rozhovor s Pilátem i Ježíšova slova z kříže. „Většina účastníků této bohoslužby po skončení obřadů nikam nepůjde, protože jste doma. Zůstaňte v myšlenkách ještě chvíli v tichu,“ vyzval pak arcibiskup Graubner věřící a pokračoval: „Vykročme do ticha Bílé soboty, dne, který je plný ticha. Král spí a odpočívá, jako odpočinul jeho Otec po díle stvoření. Syn dokonal nejen jeho obnovení, ale i povznesení. Král spí, ale Bůh koná.“

Věřící pak vybídl také k rozjímání nad velkolepými obrazy Janových pašijí, které k nám promlouvají jako zrcadlo: „Uvidíme, kolik rysů máme z hrubosti a sprostoty chátry, co máme společného s bohorovností Kaifáše, v čem se podobáme ustrašenému Pilátovi, který se bojí o své politické křeslo, nebo zbabělému Petrovi, který má Krista upřímně rád, ale z ohledů na lidi kolem ho zapře, zda jsme schopni slz zoufalé Máří Magdaleny, jestli se staráme o důstojné křesťansky pohřby našich zemřelých jako Josef z Arimatie s Nikodemem. Při takových úvahách bude i v nás pracovat Bůh,“ uzavřel arcibiskup Graubner své kázání. (celý text zde)

Fotogalerie (Dominik Novák / Člověk a Víra)