NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Svatý týden v katedrále: Nestačí vyhrát nad koronavirem, ale nad vším, co oslabuje vztahy, zní o Zeleném čtvrtku

By Publikováno 9. 4. 2020 23 června, 2022 Aktuality, Články – Graubner, Fotogalerie

Chvíle, které Ježíš strávil se svými přáteli – apoštoly ve večeřadle předtím, než se vydal do rukou vojáků a nechal se odvést na kříž, a také chvíle, kdy nám daroval své tělo a krev v eucharistii, připomenul v olomoucké katedrále sv. Václava arcibiskup Jan Graubner mší svatou přenášenou také on-line.

V homilii při bohoslužbě v prázdné katedrále, odkud nicméně přímý přenos sledovaly na tři stovky věřících, poděkoval všem, kdo tuto bohoslužbu zprostředkovávají věřícím v přímém přenosu, a dodal: „Mnozí to nesou těžko, protože jim to připadá, jako by se účastnili rodinné oslavy jen přes chytrý telefon. Mají pravdu. Virtuální skutečnost se nedá srovnávat se skutečností reálnou. Duchovní či virtuální spojení je ale přesto cenné v době, kdy není možné být skutečně spolu. Tak mám, drazí přátelé naději, že po skončení mimořádné situace se zase s radostí sejdeme v našich chrámech, abychom prožívali skutečné společenství církve.“

V reflexi biblických čtení pak arcibiskup Graubner připomenul, že večerní bohoslužba na Zelený čtvrtek připomíná jak vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví, kterému předcházela společná večeře, tak poslední večeři Krista s jeho apoštoly. „Rodina musí držet pohromadě. Rodina potřebuje dobré sousedské vztahy. Nezdá se vám, že je to důležité poselství právě pro dnešní dobu? K uzdravení společnosti nestačí vyhrát nad koronavirem. Je třeba vyhrát nade vším, co oslabuje naše vztahy, zvláště v rodině,“ zdůraznil arcibiskup Graubner a dodal: „Je třeba si umět pomáhat i odpouštět, umět vidět na těch druhých hlavně to dobré, umět sloužit, jako to ukázal v evangeliu sám Kristus. … I ta nejposlednější otrocká práce má cenu, když se koná z lásky. I to jeho poselství do dnešních rodin, pro které může být těžký život v uzavřeném bytě, kde začíná být těsno.“

Současná nemožnost být fyzicky přítomen na mši svaté v nás má podle něj probouzet palčivou touhu být při tom pokaždé, když to bude jen trochu možné – i ve všední dny. „Kolik jen se v naší zemi sloužilo mší svatých, na kterých byly prázdné lavice i před koronavirem! Jestli je naše dnešní lítost nad nemožností být v kostele na mši svaté upřímná, se pozná podle naší horlivosti, až to možné bude,“ dodal arcibiskup Graubner.

V závěru pak vyzval věřící, aby i po skončení bohoslužby setrvali doma v tichu a prosili Ježíše nejen o zbavení od těžkostí a utrpení, ale také o to, aby dokázali přijmout jeho vůli. „Bůh sám mu dal sílu. A on ji dá každému, kdo je ochoten plnit jeho vůli. S tím můžete počítat,“ uzavřel arcibiskup Graubner svou homilii. (celý text kázání)

Záznam bohoslužby lze zhlédnout na tomto místě.

Fotogalerie (Pavel Langer / Člověka a Víra)