NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Svatý týden v katedrále: Kristus nás zve do společenství nejužších přátel, zaznělo při misse chrismatis

By Publikováno 9. 4. 2020 23 června, 2022 Aktuality, Články – Graubner, Fotogalerie

V duchovním spojení se všemi kněžími své arcidiecéze celebroval dnes dopoledne arcibiskup Jan Graubner tradiční mši svatou se svěcením olejů. Tzv. missa chrismatis byla z olomoucké katedrály přenášena on-line a společně s arcibiskupem ji celebrovali také pomocní biskupové Antonín Basler a Josef Nuzík.

Olomoucký arcibiskup při bohoslužbě, kterou prostřednictvím kanálu YouTube sledovaly více než čtyři stovky lidí, v kázání zmínil rozporuplné reakce lidí na současnou situaci a dodal: „Zdá se mi, že Bůh nám tím vším chce říci něco víc. A to nejen lidem, kteří zapomněli na Boha i na smrt a žili jen pro sebe. Ale i nám, kteří jsme přijali službu a poslání v církvi. Říkám: zdá se mi a musím dodat, že se mi o tom opravdu zdá i ve snu, a ráno se mi honí hlavou ostrá slova starozákonního Hospodina, který v rozhorlení říká: Vaše oběti už nesnáším, když se modlíte, neposlouchám, když ke mně křičíte, zacpávám si uši. Přestaňte jednat zle. Učte se jednat dobře!“

Boží milost nemusí být podle olomouckého arcibiskupa vázána jen na udělování svátostí a lidé mají nyní možnost objevit poklad společné modlitby a začít podle něj více žít. „Jako kazatelé jsme dostali náhubky a možná mi někdo z vás dobře nerozumí, když mluvím přes roušku. Ale nechce nám Pán připomenout, že Boží slovo musí každý kazatel přijmout nejprve do svého života, přeložit do jazyka vlastních skutků a teprve potom je hlásat, aby mu lidé rozuměli? Teď je ten čas vhodný k překladu Božího slova do vlastních skutků,“ upozornil rovněž arcibiskup Graubner a všechny přítomné vybídl k důvěrnému společenství s Kristem. „Právě dnes nás zve do společenství nejužších přátel ve večeřadle, kde nejen ustanoví eucharistii a svátost kněžství, k níž nás pozval, ale říká i nám: Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne.“

Před zítřejší připomínkou Kristova utrpení na kříži pak zmínil: „Jestli přijmeme jakoukoliv bolest, smutek, neúspěch, námahu, strach, nemoc či zklamání jako kříž, mějme jistotu, že na druhé straně toho kříže je vždycky sám Ježíš. V kříži jsme mu nejblíž. A máme-li odvahu s ním vstupovat do temnot Velkého pátku, buďme jistí, že s ním vstoupíme i do radosti Velikonočního rána, protože Ukřižovaný a Zmrtvýchvstalý je týž. Každému z vás přeji nejen velikonoční radost, ale i silnou zkušenost lásky k Ukřižovanému, která vede k radosti Zmrtvýchvstání a přesvědčivému svědectví v každodenním apoštolátu, který ponese bohaté plody jako působení světců.“ (celý text kázání) Záznam bohoslužby lze zhlédnout zde.

V závěru bohoslužby, při které byly posvěceny oleje nezbytné k udělování svátostí – olej katechumenů, olej nemocných a křižmo – pak pomocní biskupové arcibiskupu Graubnerovi blahopřáli k výročí třiceti let od biskupského svěcení, které před dvěma dny oslavil. Vše, co se za tuto dobu podařilo v olomoucké arcidiecézi vykonat, je podle arcibiskupa Graubnera zásluhou velkého množství lidí, kteří se do práce zapojovali, a všem proto také na konci mše svaté poděkoval.

Fotogalerie (Dominik Novák / Člověk a Víra)