NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Vstupte do velikonočních dní online koncertem. Moravská filharmonie jím podpoří charitní sbírku

By Publikováno 8. 4. 2020 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Olomouc – Arcibiskupský palác Mapa

Bolest Panny Marie pod křížem tvoří hlavní téma kantáty Stabat Mater italského barokního skladatele G. B. Pergolesiho, kterou dnes od 19.00 v prostorách Arcibiskupského paláce odehraje komorní soubor Gaudio kvartet Moravské filharmonie Olomouc. Koncert v rámci festivalu Paschalia Olomucensia je tak vhodným vstupem do oslav nejposvátnějších dní církevního roku.

Mimořádný Velikonoční koncert lze živě sledovat na webu Moravské filharmonie mfo.cz anebo na jejím facebookovém profilu www.facebook.com/Moravská-filharmonie-Olomouc-237168513034606. Svým velikonočním poselstvím uvede večer také olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Moravská filharmonie se tak mimo jiné připojuje ke Sbírce pro Česko organizované Charitou ČR. Sbírka je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění COVID-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni.