NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pandemie koronaviru mění tvář Charity

By Publikováno 8. 4. 2020 Aktuality, Charita

Současná krizová situace v naší zemi působí spoustu nepředvídatelných změn ve všech oblastech a Charita není výjimkou. Více než třetina zdravotních a sociálních služeb poskytovaných Charitami Arcidiecéze olomoucké je na základě rozhodnutí vlády ČR zcela mimo provoz, nebo pracují v omezeném režimu. Naopak větší část z těch, u kterých nedošlo k omezení, poskytují podstatně více služeb a spousta lidí vykonává zcela jinou práci.

Měli jsme náskok! Ještě několik dní před vyhlášením nouzového stavu a následnými opatřeními vlády ČR byly zrušeny návštěvy v pobytových zařízeních a veškeré akce, kde se může sdružovat více lidí pohromadě. Současnost ukazuje, že to bylo moudré a předvídavé rozhodnutí. Následně bylo z 245 služeb poskytovaných Charitami Arcidiecéze olomoucké 58 zcela uzavřeno a 30 pracuje v omezeném režimu. Ze dne na den byla velká část zaměstnanců přesunuta do jiných služeb, které bylo nutno personálně posílit.

Od počátku se Charity potýkaly s kritickým nedostatkem ochranných pomůcek, které samy nakupovaly od komerčních dodavatelů, kteří nasadili několikanásobně vyšší ceny. Situace se zásobováním ochrannými prostředky prostřednictvím krajských úřadů se zlepšila až v druhé polovině března, ale například respirátory FFP3, které skutečně pracovníky chrání, těmi Charity disponují pouze v desítkách kusů, což je nedostatečné.

Alespoň pro představu uvádíme několik čísel. Na zabezpečení nejen zaměstnanců a dobrovolníků, ale i veřejnosti, bylo do dnešního dne nutné zajistit nebo koupit, mimo prostředků přidělených krajskými úřady, 100 000 roušek na ústa a nos, 2 200 respirátorů FFP2, 70 000 jednorázových rukavic, 2 000 litrů desinfekce na ruce, 2 500 litrů desinfekce na povrchy, téměř 500 jednorázových plášťů, 110 ochranných brýlí, 135 jednorázových obleků a 200 ochranných štítů. Měsíční ztráty Charit v Arcidiecézi olomoucké jsou 6,2 milionu korun. Jsou způsobeny na jedné straně zvýšenými náklady a na druhé straně značnými výpadky v tržbách.

Charitní pracovníci a dobrovolníci ale nemysleli jen na sebe a pomáhali zdarma zabezpečit především vlastnoručně ušitými rouškami nejen občany na ulicích, ale například i policisty, hasiče, pracovníky úřadů a jiné. Na mnoha místech se objevily tzv. „rouškovníky“, stromy, kde si mohl kdokoliv roušku vzít, když potřeboval, anebo darovat, když měl navíc.

Solidarita se projevuje mnoha dalšími způsoby a zapojují se jak jednotlivci, tak firmy. Nelze vyjmenovat všechny, byl by to dlouhý seznam. Jen pro příklad, ŠKODA AUTO a její carsharingová platforma HoppyGo Charitě bezplatně zapůjčily 20 osobních vozidel, která jsou určena mimo jiné na zabezpečení nákupů, především pro seniory, které je nutno nejvíce chránit před nákazou.

Nikdo na počátku roku netušil, jakým způsobem budeme letos prožívat postní dobu, tedy přípravu na Velikonoce. Pravděpodobně nikdo nepočítali s tím, že si bude muset odříct mnohem víc než to, k čemu se sám rozhodne. Letošní postní doba je obdobím zkoušky nás všech, je to doba tříbení charakterů, je to doba kde se opět ukázalo, že jsme snad mnohem lepší, než si o sobě občas myslíme. Období zkoušek nám pomáhá stát se lepšími lidmi. Říká se, že „hrozny vydávají šťávu, až když jsou drceny,“ a to se teď děje.

Velký dík a úctu si zaslouží všichni zaměstnanci a dobrovolníci, kteří v první linii, často nedostatečně chránění, slouží denně potřebným lidem a často chrání ty druhé víc než sebe a přes vlastní obavy dokáží druhé uklidňovat a těšit, čímž dělají svět kolem sebe lepší. Je nutno vyjádřit velkou vděčnost, jelikož bez těchto lidí bychom to nedokázali zvládnout. Velikonoce jsou velkým vítězstvím života nad smrtí. Nezbývá než věřit, že letos všichni prožijeme požehnané svátky.

Charita ČR vyhlásila sbírku na zabezpečení pomoci lidem, kteří se díky současné situaci dostali do svízelné životní situace. Tuto sbírku podpořil i olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Mozaika je tak krásná díky tomu, že je složená z mnoha malých střípků. Vložme všichni společně do té pomyslné mozaiky solidarity a pomoci každý ten svůj střípek. Jakkoliv. Všimněte si souseda, doneste mu nákup, darujte roušku tomu, kdo nemá, přispějte na pomoc, pokud můžete a nemáte nedostatek. Jen tak to všechno společně zvládneme a vyjdeme ze zkoušky silnější a lepší.

Václav Keprt, ředitel ACHO

Veřejná sbírka „Na vlně pomoci proti bezmoci“

  • Číslo účtu 44665522/0800, variabilní symbol 90619

Nebo

  • Telefonem na číslo 87 777 ve tvaru DMS CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90
  • Telefonem na číslo 87 777 ve tvaru DMS TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90