NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V nahrávkách liturgických čtení na webu KulturaSlova.cz jsou také texty pro velikonoční třídení

By Publikováno 7. 4. 2020 Aktuality, Lektoři

Pro všechny, kdo se chtějí učit naslouchat Božímu slovu, je k dispozici nabídka nahrávek liturgického čtení na webu KulturaSlova.cz. Zvláště v současné době, která neumožňuje účastnit se slavení mše svaté, mohou tyto nahrávky přijít vhod nejen lektorům, ale každému, kdo se chce zaposlouchat do čtení daného dne.

„Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat (utěšujícím) slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět“ (Iz 50, 4-5). Pán nám otvírá uši, abychom naslouchali jeho slovu, slovu života.

Nejen čtení celého Svatého týdne je nyní k dispozici a nabídka pokračuje také dále do velikonoční doby. Na www.kulturaslova.cz najdete nahrávky liturgického čtení, tedy o nedělích 1. a 2. a evangelium, ve všední den 1. čtení a evangelium, a spolu s nahrávkami také texty těchto čtení. Najdeme zde také texty žalmů a o nedělích i jejich nahrávky z webových stránek JosefOlejnik.cz. U nedělních čtení jsou také odkazy na komentáře Českého katolického biblického díla.

Nahrávky liturgického čtení jsou načítány převážně lektory Božího slova a kněžími z farností olomoucké diecéze pod vedením M. Pavlíkové. Spolupráce při nahrávání probíhá ale i s jinými diecézemi.

A jen pro informaci: Nahrávání liturgického čtení se uskutečňuje již čtvrtým rokem. Předešlé tři roky se pořizovaly nahrávky všech tří cyklů A, B, C. Tento rok se dotáčí čtení nedělní liturgie, které kvůli slavnostem a svátkům nebyly natočeny. Dále se dotáčí zbylé slavnosti a svátky a čtení z liturgie všedního dne. Vzhledem k celostátní karanténě nebudou nahrávky pořizovány v předešlé rozmanitosti interpretů, ale budou načteny jen několika interprety.

Naslouchejme Božímu slovu! Protože ono nás léčí a uzdravuje, je jedinou jistotou, o kterou se můžeme opřít a která nám dává naději: „Pilát se ho zeptal: ‚Ty jsi tedy přece král?‘ Ježíš odpověděl: ‚Ano, já jsem král! Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas‘“ (Jan 18,37).

Martina Pavlíková