NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Texty k prožití domácí liturgie velikonočního třídení

By Publikováno 7. 4. 2020 11 dubna, 2020 Aktuality

Rozhodnutí sledovat bohoslužby prostřednictvím médií je jistě cenné a užitečné, nemůže ale nahradit skutečné „ponoření se“ do liturgie – upozorňuje kaplan ze Šternberka a vyučující na olomoucké teologické fakultě P. Josef Mikulášek. Pro všechny, kdo by chtěni největší dny liturgického roku prožít při společné modlitbě doma, proto připravil texty domácí liturgie velikonočního třídení.

Velikonoční slavení, zvláště slavení velikonočního třídení – od Zeleného čtvrtku přes Velký pátek až k velikonoční vigilii – je plné symboliky, která nás bytostně vtahuje do dění: mytí nohou na Zelený čtvrtek, uctívání kříže na Velký pátek, obnova křestních slibů na velikonoční vigilii a další: to vše jsou symbolické úkony, které nesledujeme, ale které se dějí na nás samotných.

K prožití těchto úkonů, a tedy k vlastnímu slavení Velikonoc, v domácnostech a rodinách vznikl následující materiál, který se snaží uchopit nejdůležitější symbolická gesta daného dne. Rozhodnete-li se je využít, bude vhodné, aby alespoň jeden (dospělý) člen rodiny si nabízený materiál předem prošel (ideálně dopoledne daného dne nebo již večer předtím), aby bylo možné připravit věci, které vám mají být pomocí k tomuto slavení. Pokud se rozhodnete sledovat současně i bohoslužby přenášené v médiích, pak doporučujeme, abyste nejprve prožili tuto svoji domácí liturgii a teprve potom sledovali přenos bohoslužby. Nabízená forma slavení je navržena tak, aby umožnila prožití všech důležitých symbolických úkonů daného dne. Pokud byste však s ohledem na podmínky vaší rodiny usoudili, že není možné nebo vhodné začlenit všechny uvedené prvky, zvolte z nich ty, které jsou ve vaší situaci možné!

Texty domácí liturgie velikonočního třídení (pdf)

Zdroj: www.farnoststernberk.cz