NAVRCHOLU.cz

Nalaďte si Radio Proglas od 6. do 12. dubna 2020

By Publikováno 6. 4. 2020 14 dubna, 2020 Média

Přinášíme programové tipy z nabídky Radia Proglas v aktuálním týdnu.

Od Velkého pátku do neděle Božího Milosrdenství (19. 4.) probíhá Novéna k Božímu milosrdenství. V řadě zjevení pověřil Pán Ježíš sv. Faustynu Kowalskou (+1938 v Krakově), aby vybízela lidstvo k hluboké a neochvějné důvěře v Boží milosrdenství. Novéna k Božímu milosrdenství, kterou jí Ježíš přikázal napsat a konat před svátkem Milosrdenství, začíná na Velký pátek a končí v sobotu před 2. nedělí velikonoční. Tato neděle je svátek Božího milosrdenství. Novéna uvedená v deníčku sv. Faustyny byla poprvé vytištěna v Krakově v r. 1937, rok před smrtí světice. I letos se k ní připojí Proglas. Na Velký pátek se k modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství můžete připojit ve 14.00. Na Bílou sobotu a na Boží hod velikonoční začne modlitba v 15.00, další dny potom krátce po 15. hodině.

V programu Proglasu najdete i Úvod do teologie Velikonoční třídení s teologem Františkem Kunetkou. Zazní vždy před bohoslužbou – na Zelený čtvrtek v 17.15, na Velký pátek ve 14.45, na Bílou sobotu ve 20.15 a na Boží hod velikonoční v 8.53.

Trojice rozjímání o velikonočních událostech vás zavede na Zelený čtvrtek k potoku Cedron, na Velký pátek na Golgotu a o Bílé sobotě se podíváte až do podsvětí. Šéfredaktor nakladatelství Portál si všímá stručné zmínky v Janově evangeliu o Ježíšově přechodu přes potok Cedron. Tato přehlédnutelná věta mezi velikými událostmi evangelia nám ale může otevřít nový pohled na Kristovo odhodlání vydat se do rukou člověka. Martin Bedřich přirovnává překročení tohoto malého potoka k Césarově slavnému odhodlání vydat se za řeku Rubikon. Ještě zajímavější ale je jeho hledání podobností ve Starém zákoně v příbězích proroka Mojžíše a praotce Jákoba. Poslouchejte 9. dubna od 20.15.

Velkopáteční rozjímání vám nabídne četbu dobrých zpráv o vykoupení. Redaktor Marek Chvátal vybral úryvky z evangelií vyprávějící právě o Ježíšově ukřižování. Při naslouchání si tak můžete všimnout rozdílů ve vyprávění evangelistů o Kristově vykupitelském díle a díky tomu možná najdete to nejdůležitější, co vám dnes chce Boží slovo v tento bolestný den říci. Uslyšíte 10. dubna od 18.00.

Boromejka sestra Angelika Pintířová si připravila rozjímání nad starověkou homilií vyprávějící o Ježíšově sestupu do podsvětí, kdy Kristus ukřižovaný před svým vzkříšením vstupuje do říše mrtvých, aby probudil všechny spáče čekající na tuto chvíli. S vědomím toho, že Vzkříšený již neumírá se sestra Angelika ztotožňuje s těmi, kdo jako Adam čekají na Krista, aby je vyvedl k životu, k Božímu trůnu a nabízí tuto naději i všem naslouchajícím. Závěrečnou část seriálu Rozjímání o vykoupení naladíte 11. dubna od 18.00.

Chtěli bychom vám touto cestou poděkovat za to, že nám zachováváte přízeň i v nelehké době, kdy může být ze dne na den všechno jinak. Díky za finanční i modlitební podporu. Díky za slova uznání a podpory, ale i laskavé kritiky. Díky, že chápete četné změny v programu, jimiž na aktuální situaci reagujeme. Podpořit nás můžete také v aktuálním projektu na www.darujme.cz.

Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony a také mnoho zajímavých informací najdete na internetové adrese www.proglas.cz.