NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Moravská filharmonie: online Velikonoční koncert bude ve spolupráci s arcibiskupstvím

By Publikováno 6. 4. 2020 8 dubna, 2020 Aktuality, Tisková zpráva
Naplánovaná událost Aktuality Tisková zpráva
Olomouc – Arcibiskupský palác Mapa

Mimořádný Velikonoční koncert bude Moravská filharmonie živě přenášet z Arcibiskupského paláce. Připravuje ho ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým v rámci projektu Paschalia Olomucensia.

Příběh Ježíše Krista připomene kantátou Stabat Mater od italského barokního skladatele G. B. Pergolesiho komorní soubor Gaudio kvartet, sólové pěvecké party zazní v podání A. M. Líňové a B. K. Juráňové. Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner koncert uvede velikonočním poselstvím. V době, kdy křesťané nemohou společně slavit velikonoční liturgii, tak může Pergolesiho nejslavnější duchovní dílo, které líčí bolest Panny Marie pod Kristovým křížem, doplnit prožití letošních Velikonoc. Živý přenos Velikonočního koncertu ze Slavnostního sálu olomoucké arcibiskupské rezidence bude k vidění na webu a facebooku Moravské filharmonie ve středu 8. dubna od 19 hodin.

„Jsme velmi rádi, že můžeme našim posluchačům v současné složité situaci přece jen nabídnout koncert k tomuto nejvýznamnějšímu křesťanskému svátku,“ říká Jonáš Harman, ředitel Moravské filharmonie Olomouc, a dodává, „věřím, že se nám výběrem skladby i jedinečností prostor, ve kterých bude předvedena, podaří s našimi posluchači a příznivci Velikonoce důstojně oslavit.“

Moravská filharmonie se tímto koncertem také připojuje ke Sbírce pro Česko organizované Charitou ČR. Sbírka pro Česko je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění COVID-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni.

Gaudio kvartet tvoří zčásti členové Moravské filharmonie Olomouc a zčásti externí hráči. Historie tohoto souboru sahá do roku 2018 a jak vyplývá i z jeho názvu, hraje především pro radost (GAUDIO = latinsky radost) a z lásky k hudbě. Za dobu své existence soubor vystupoval na mnoha vánočních a adventních koncertech, věnuje se i beneficím. Ke spoluúčinkování často zve také další umělce, s některými pak spolupracuje pravidelně. Gaudio kvartet hraje ve složení Lenka Černínová (1. housle), Jana Spáčilová ( 2. housle), Monika Pospíšilová (viola) a Kristýna Dvořáková (violoncello).

Moravská filharmonie Olomouc patří k předním a nejstarším symfonickým orchestrům v České republice. Na jejím uměleckém vývoji se podílely významné osobnosti české i světové hudební scény. Za dobu své existence si Moravská filharmonie Olomouc vytvořila mimořádně rozsáhlý a rozmanitý repertoár: věnuje se především klasickému symfonickému repertoáru, propaguje však i soudobou českou a světovou hudební tvorbu, o čemž svědčí uvedení více než 250 novinek. Moravská filharmonie Olomouc má bohatou diskografii a vystupuje na významných mezinárodních hudebních festivalech doma i v zahraničí. Především je ale kulturní institucí, která se zásadní měrou podílí na organizaci uměleckého a koncertního života v Olomouci a okolí. Pořádá festivaly Dvořákova Olomouc a Mezinárodní varhanní festival Olomouc. Mezi její činnosti patří také řada vzdělávacích aktivit pro děti a mladé lidi.

Slavnostní sál (Slavnostní dvorana) byl opatřen bohatou štukovou výzdobou po požáru v roce 1904. Obnovu sálu realizovala přední štukatérská firma olomouckého sochaře, štukatéra a medailéra Josefa Hladíka. V čele sálu se ve štukovém rámu nachází obraz představující olomouckého arcibiskupa a kardinála Rudolfa Jana Habsburského (1819-1831), který se zasloužil o rozvoj kultury a vzdělanosti v Olomouci (obnovení olomoucké univerzity, vybudování městského divadla, zřízení městských sadů, založení dnešních Vítkovických železáren). Pohřbený je v kapucínské hrobce ve Vídni, srdce však je uloženo v dómské kryptě v Olomouci. Kardinál Rudolf Jan miloval hudbu, od dětství hrál na piano a komponoval. Byl žákem a později mecenášem slavného hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena. V arcibiskupské rezidenci zavedl pravidelné koncerty pro veřejnost.

Andrea Pitronová, Moravská filharmonie Olomouc