NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

I letos se rekonstruuje část Arcibiskupského gymnázia

By Publikováno 6. 4. 2020 Aktuality, Hospodaření, Školy

Díky financím olomouckého arcibiskupství začala v prostorách Arcibiskupského gymnázia další etapa celkové rekonstrukce vnitřních prostor školy. Stavebníci letos začali před jarními prázdninami a zastavení výuky díky současné mimořádné situaci vůbec nezastavil hluk ve škole, místo studentů jsou však slyšet jen stroje a dělníci.

Za uplynulý měsíc byla provedena oprava chodby před aulou a kabinetu angličtiny v 2. patře budovy. Nyní se opravy přesunuly do prvního patra školy, mimo chodby se opravuje učebna a kabinet výtvarné výchovy a postupně začaly práce i ve školní knihovně. Ta je nyní celá vystěhovaná a zavřená bude do konce srpna.

V následujících dnech budou následovat práce v přízemí školy. V plánu je generální oprava učeben matematiky, českého jazyka, dějepisu, učebny primy a sekundy. Své opravy se dočkají také přilehlé kabinety ruštiny, českého jazyka, dějepisu, zeměpisu nebo tělesné výchovy. Opravy a zvětšení se dočká sborovna, konečně tam budou mít všichni vyučující dostatek místa. Rekonstrukcí projdou přilehlá sociální zařízení, vrátnice, chodby a schodiště.

Každá opravovaná místnost získá nové inženýrské sítě. Všude bude nový vodovod, odpady a elektrorozvody včetně svítidel. Prostory získají nové podlahy, dveře, sanitární vybavení, omítky a výmalbu. Na nový nábytek však bude škola postupně šetřit.

Rekonstrukce je možná díky velké podpoře zřizovatele školy, olomouckého arcibiskupství. Stejně jako v minulých letech školu významně podporuje nemalou částkou. V letošním roce je rozpočet oprav stanoven na částku 33 miliónu korun. Arcibiskupství, stavebníkům i všem zaměstnancům školy patří velké poděkování.

Jan Košárek, ředitel, zdroj: www.agkm.cz