NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Svatý týden v katedrále: Přijmi svůj kříž pokorně, ale důstojně a slavnostně, říká nám Květná neděle

By Publikováno 5. 4. 2020 23 června, 2022 Aktuality, Články – Graubner, Fotogalerie

Mší svatou na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma zahájil arcibiskup Jan Graubner v olomoucké katedrále sv. Václava na Květnou neděli oslavu Svatého týdne – kvůli bezpečnostním opatřením v pandemii sice bez účasti lidu, přesto v myšlenkách s celou diecézí. Přinášíme text jeho homilie při této bohoslužbě.

Dnešní vstup k nedělní mši svaté má být mimořádný, se slavnostním průvodem. Díky hygienickým opatřením kvůli pandemii jsme tu bez lidí, a proto není žádný průvod. Nyní na začátku bohoslužby však požehnám ratolesti, které nám připomenou Ježíšův slavnostní vstup do Jeruzaléma. Přichází do města jako král. Čas se naplnil. Už nebude kázat a učit. On, Mesiáš, nepřišel přeci jen učit, ale vykoupit. Není osvoboditelem politickým či vojenským. Je králem, ale jiným, než králové tohoto světa. I když jde do města slavnostně, nepřichází honosně a okázale, ne s vladařskou mocí a vojenskou silou, ale pokorně, na oslátku. Slávu si připravil z úst dětí a nemluvňat a lidí prostých, jako by tím už naznačoval, že ti mocní ho nepřijmou, protože nesplní jejich představy. Nepomůže jim upevnit moc a nenaplní jejich měšce, ba dokonce se pro mnohé stane pohoršením.

On nevykoupí silou a mocí. On vykupuje svou vlastní krví, svobodnou obětí z lásky. Je obětním Beránkem, který na sebe bere hříchy lidí. Jeho oběť nebude skrytá, soukromá věc. Vzbudí pozornost nejen těch, co se pohorší. Všichni se mají dovědět, že Bůh je miluje, osobně, každého a nejen ledajak, ale až do krajnosti, do poslední kapky krve. Proto slavnostní mesiánský průvod předpovídaný proroky.

Při každé mši svaté prožíváme zpřítomnění Kristovy kalvarské oběti. Stojíme u oltáře jako bychom stáli pod křížem v tom největším okamžiku lidských dějin. Nejsme jen diváky, ale účastníky. To znamená, že jsme pozváni také k účasti nejen na obětní hostině, ale na oběti samé. „Máme na svém těle doplňovat, co zbývá,“ řečeno Pavlovými slovy. My, kteří patříme ke Kristu a tvoříme jeho tajemné tělo, se zapojujeme do vykupitelského díla Kristova nejen bohoslužbou, ale i osobní obětí přinášenou ve spojení s obětí Krista.

Zdá se mi, jako by nám Květná neděle říkala: přicházejte k mešní oběti skutečně jako k veliké slavnosti, která zasluhuje tu největší pozornost. A jestli máš přinést v životě nějakou oběť, nehleď na úspěšné, kteří tě nepochopí, a nestyď se za kříž. Přijmi ho pokorně, ale důstojně a slavnostně, neboť máš možnost podílet se na největším a nejzáslužnějším díle v dějinách.

arcibiskup Jan Graubner

Fotogalerie (Pavel Langer / Člověk a Víra)