NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel dominikán P. Jordán Vinklárek, rodák z Podhostýnska

By Publikováno 1. 4. 2020 Aktuality

V pondělí 30. března 2020 ve 23.45 v Charitním domově ve Staré Boleslavi odevzdal svou duši Pánu fr. Jordán Jaromír Vinklárek OP. Zemřel ve věku 95 let, 69 letech řeholních slibů a 55 letech kněžství. Byl posledním dominikánem české provincie, který vstoupil do řádu před násilným přerušením řeholního života v roce 1950. Vynikal velkou horlivostí o spásu duší v době komunistického pronásledování i za nově nabyté svobody.

Jordán Jaromír Vinklárek se narodil 25. ledna 1925 ve Všechovicích nedaleko Kelče, v kraji pod Svatým Hostýnem. Dětství strávil na Podkarpatské Rusi, kam odešli jeho rodiče za prací. V roce 1939 odsud museli poměrně dobrodružně prchat přes Rumunsko, Jugoslávii a Rakousko zpět do Československa.

Aby pomohl rodině, pracoval v Baťových závodech ve Zlíně. Po válce pokračoval ve studiu na FF UK, studoval angličtinu a češtinu. Byl svědkem promluvy arcibiskupa Berana na svátek Božího Těla v roce 1949 a provokací StB, které ho pohnuly stát se knězem a vstoupit do dominikánského řádu.

Při likvidaci klášterů komunisty byl v dubnu 1950 internován s ostatními spolubratry v Broumově a poté odveden k PTP, kde byl až do roku 1953. Poté pracoval na stavbách a ve zdravotnické dokumentaci.

V roce 1960 vstoupil do semináře v Litoměřicích a po jeho absolvování byl roku 1964 vysvěcen na kněze. Působil na Vyšehradě, v Jáchymově, v Chlumu nad Ohří, ve Stodě u Plzně a krátce v Brně. Po celou dobu udržoval tajné styky s řádovými spolubratry. Po pádu komunistického režimu měl v olomouckém klášteře na starosti formaci bratří studentů, krátce též vyučoval na teologické fakultě. Od roku 2000 působil v Praze, přednášel o duchovním životě, věnoval se doprovázení řady lidí a pastoraci návštěvníků kostela.

V září 2019 utrpěl úraz, který jej upoutal na lůžko. Byl v péči sester boromejek v nemocnici Pod Petřínem a domově v Řepích, poslední týdny svého života strávil v charitním domově ve Staré Boleslavi.

Podrobnější životopis z doby totality je na stránkách Paměti národa.

Zdroj: www.cirkev.cz