NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

U Božího milosrdenství ve Slavkovicích probíhají prosby za všechny, kdo bojují s pandemií

By Publikováno 25. 3. 2020 6 května, 2020 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Slavkovice Mapa

V reakci na pandemii koronaviru začínají otcové pallotini ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě, v poutním místě Božího milosrdenství, slavit každý den v hodině milosrdenství (15.00–16.00) mši svatou za Boží milosrdenství pro Českou republiku – se zvláštní prosbou za Boží pomoc a ochranu pro zdravotníky a další, kdo jsou zapojeni do boje s pandemií, za všechny nemocné a jejich rodiny i za důvěru Bohu, odvahu, naději a zodpovědnost pro všechny lidi.

I když tato mše svatá bude zatím sloužena bez lidu, pallotini zvou všechny, aby se s nimi spojili duchovně.

Mše svatá bude sloužena v hodině milosrdenství, o které Pán Ježíš řekl sv. Faustyně: „Snaž se v tuto hodinu vykonat pobožnost křížové cesty, pokud ti to povinnosti dovolí, a nemůžeš-li se pomodlit křížovou cestu, tak alespoň na chvíli vejdi do kaple a ucti mé Srdce, které je plné milosrdenství, v Nejsvětější svátosti; a jestliže nemůžeš přijít do kaple, ponoř se do modlitby tam, kde jsi, alespoň na okamžik. V tuto hodinu vyprosíš pro sebe i pro jiné všechno, v tuto hodinu se dostalo milosti celému světu. Milosrdenství zvítězilo nad spravedlností.“