NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nový „Nedělní graduál“ nabízí zpěvy pro všechny neděle liturgického mezidobí

By Publikováno 25. 3. 2020 Aktuality, Hudba

V Matici cyrilometodějské nyní vychází „Nedělní graduál“ P. Josefa Olejníka s liturgickými zpěvy pro neděle a slavnosti Páně v liturgickém mezidobí.

Nedělní graduál obsahuje liturgické zpěvy pro všechny neděle v liturgickém mezidobí a slavnosti Páně v liturgickém mezidobí, tedy slavnosti Ježíše Krista Krále, Nejsvětější Trojice, Těla a Krve Páně a Nejsvětějšího srdce Ježíšova (včetně související památky Neposkvrněného srdce Panny Marie). V dodatku je uvedeno několik schémat pro zpěv před evangeliem.

Aby bylo možné tento zpěv zpívat podle libovolného schématu s příslušným textem verše před evangeliem, je v graduálu vložena samostatná příloha obsahující texty veršů před evangeliem pro neděle v mezidobí. V dodatku je také uvedeno apoštolské Vyznání víry, které složil P. Olejník pro P. Cyrila Vrbíka a jeho farnost v Dubu nad Moravou v roce 1997, dále některé modlitby a několik antifon, které jsou určeny k liturgii, ale bez konkrétního zařazení.

Ve varhanním doprovodu je vlepeno CD s nahrávkami zpěvů z Nedělního graduálu. CD nazpívaly tyto scholy a sbory: Cecilská hudební jednota Ústí nad Orlicí, Chrámový sbor Velká Bystřice u Olomouce, Beati Cantores Holešov, Campanula Jeseník, Schola Dolní Lhota, Schola Opava, Schola OP Olomouc, Schola Ostrava-Pustkovec a Schola Arcibiskupského gymnázia Kroměříž.

NEDĚLNÍ GRADUÁL. Liturgické zpěvy pro neděle a slavnosti Páně v liturgickém mezidobí. P. Josef Olejník, uspořádání a předmluva Vladimír Pavlík, úvodní slovo Vojtěch Cikrle, vyšlo s církevním schválením. Zpěvník: 372 stran, váz., A5 na šířku, 295 Kč. Varhanní doprovod: 334 stran, váz., A4 na šířku, 397 Kč.

Objednávky: Matice cyrilometodějská s.r.o., Dolní náměstí 24, 779 00 Olomouc, tel. 733 741 841 nebo 587 405 431, e-mail: expedice@maticecm.cz, web: www.maticecm.cz.