NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Kryl, Židé a duševně nemocní: křížová cesta kroměřížských chlapů ukazuje čtrnáct regionálních zastavení

By Publikováno 17. 3. 2020 Aktuality

Křížovou cestu nazvanou „Čtrnáct kroměřížských zastavení“ připravili pro letošní postní dobu členové mužského společenství v kroměřížské farnosti Panny Marie. Její texty nyní, v době celostátní karantény a omezených možností vycházení z domu, nabízejí k dispozici všem zájemcům.

„Původně jsme se ji chtěli modlit s věřícími v neděli odpoledne. Protože to ale nebylo možné, modlili jsme se ji ‚za zamčenými dveřmi‘ a text jsme přizpůsobili nastalé situaci,“ vysvětluje jeden z autorů Petr Hudec. Utrpení Ježíše Krista vztahují autoři zamyšlení a modliteb k událostem nebo osobám z širšího regionu.

Hned první zastavení tak zmiňuje Augustina Navrátila, iniciátora petice za dodržování náboženské svobody, kterou v době komunismu podepsalo přes půl milionu lidí. Mezi dalšími připomínanými nechybí matka Vojtěcha Hasmandová, misionář Zdeněk Čížkovský nebo arcibiskup Antonín Cyril Stojan, ale také Karel Kryl nebo pravoslavný biskup Gorazd popravený nacisty.

Vedle jednotlivých osobností křížová cesta pamatuje také na celé skupiny: zmiňuje útlak Židů, duševně nemocné a alkoholiky – pacienty kroměřížské Psychiatrické nemocnice – nebo 265 nevinných obětí poválečného masakru na Švédských šancích u Přerova. A v osmém zastavení, připomínajícím Kristovo setkání se ženami, reaguje také na aktuální epidemii a strach, který v mnoha lidech vyvolává.

„Z křížové cesty jsme pořídili zvukový záznam a text rovněž nabízíme věřícím k dispozici na webových stránkách naší farnosti,“ dodává Hudec. K dispozici je na adrese farnostpm.cz/?p=1292 anebo v přiloženém pdf souboru.