NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V Šumperku se během postní doby budou inspirovat Novým zákonem i tichou adorací

By Publikováno 2. 3. 2020 Aktuality, Duchovní cvičení
od do
Naplánovaná událost Aktuality Duchovní cvičení
Šumperk Mapa

Bohatý program pro postní dobu připravila věřícím farnost v Šumperku. Lidé se zde každý den scházejí při adoraci a v půli března je čeká i duchovní obnova zaměřená na inspirativní postavy Nového zákona.

Třídenní obnovu povede ve farním kostele sv. Jana Křtitele ve středu, čtvrtek a pátek 11. až 13. března 2020 vždy od 18.00 P. Karel Moravec, rektor poutního kostela na Hoře Matky Boží v Králíkách. Účastníkům se doporučuje vzít si s sebou Nový zákon.

Příležitost k intenzivnějšímu setkání s Bohem ovšem mají věřící v Šumperku po celou postní dobu. Každý den kromě úterý a pátku jsou totiž zváni k modlitbě před eucharistickým Ježíšem, a to při tiché adoraci od 20.00 do 21.00 v kapli ve farním středisku. A zúčastnit se adorace mohou také ve zbývající dny: každé úterý od 18.00 se totiž v kostele koná bohoslužba slova se svatým přijímáním spojená s půlhodinovou tichou adorací a každý pátek pak od 14.30 do 17.15 probíhá v kostele adorace, jejíž součástí je od 15.00 také modlitba korunky k Božímu milosrdenství.

„Obvykle se umíme modlit, když Pána o něco prosíme nebo za něco děkujeme, ale církev musí sahat ještě dále a modlit se klaněním, musíme pokročit v adoraci. Je to moudrost, kterou je třeba denně se učit. Modlit se klaněním, modlit se adorací,“ zvou slovy papeže Františka k modlitbě zástupci farnosti.