NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Bohoslovci se učili hospodařit s časem

By Publikováno 27. 2. 2020 Aktuality

Dne 4. února 2020 se konala v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci konference na téma „Hospodaření s časem“ v rámci vzdělávacího programu Aktivizace života farností. Přednášejícím byl pan Michal Chytil a projekt, v rámci kterého byla akce uspořádána, byl koordinován pracovníky České biskupské konference.

Během celého dne jsme se seznámili s různými metodami pro efektivnější správu času. Záměrně nebylo užito pojmu time-management, neboť v našem případě měla snaha dobře nakládat s časem také lidský a spirituální rozměr. Vždyť jednou budeme, dá-li Pán, jako kněží hledat vyvážený přístup k využití každého dne i s těmito přesahy.

Obsahem přednášek byla témata, jako např. zpětnovazebná analýza, zásady zpracování informací včetně delegování nebo také metoda GTD, což je metoda organizace práce, při které si člověk vytvoří systém různých seznamů úkolů a ty následně poslouží jako připomenutí. Zajímavé bylo ukotvení tématu v Písmu svatém (např. v evangeliu u Mt 25,34) a u některých osobností naší církve, jako byl např. sv. Benedikt z Nursie nebo sv. Tomáš Akvinský.

Odpolední část byla zaměřena mimo jiné na praktické vyzkoušení metody pro plánování a zpracování informací. Pro mě osobně bylo přínosné si uvědomit, že otázku, jak hospodařit se svým časem, řeší spoustu lidí a čím dříve si ji zodpovím, tím lépe. Na druhou stranu mě to také utvrdilo v přesvědčení, že pravým Pánem času je Bůh, jemu musí patřit prvenství ve všem a on je tím, s kterým chci sedět u svého diáře, u svých denních, týdenních a měsíčních plánů a nakonec to bude také on, který jednou zavře diář mého života a, jak doufám, mě uvede do míst, kde už čas nebude, ale jen věčnost.

Josef Janoušek, bohoslovec 3. ročníku
(foto Kateřina Pulkrábková)