NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Za každý den děkuji Bohu a odevzdávám sebe i blízké do rukou Pánu

By Publikováno 26. 2. 2020 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

„Cesta k Bohu pro mě byla docela náročná a zdlouhavá,“ přiznává paní Lenka v příběhu z rubriky Zkušenosti s Bohem a popisuje mimo jiné ohrožení života i rozvod.

V době studií na vysoké škole jsem se provdala a narodily se nám tři děti, po synovi ještě dvojčata. Jejich příchod na svět byl velmi složitý a dle vyjádření lékařů se stal zázrak, že jsme přes veškeré komplikace zůstali živí. Partnerský život byl stále složitější a přes veškeré záchranné akce se manželství rozpadlo. S Boží pomocí jsme ale všechno zvládli, děti našly své místo, postavily se na vlastní nohy a dnes zakládají vlastní rodiny.

K víře jsem měla celý život blízko, ale nebyla jsem příliš ochotná si připustit, že asi nevystačím jen s vírou v Boží vedení, lásku a milosrdenství, že přijetím křtu a „přijetím“ církve se mi může otevřít něco zcela nového, zásadního a naplňujícího. Ušla jsem hodně dlouhou cestu, než jsem si udělala jasno a učinila s velkou pokorou přípravu na přijetí křtu. Radost jsem měla, když jsme ve farnosti dostali možnost zapsat se k přípravě na biřmování. Ani na okamžik jsem nezaváhala. Velkou událostí bylo prožití velikonočních obřadů a pro mne samotnou znamenalo velkou výzvu nabídnout osobní účast v rámci obřadu mytí nohou, což pro mne představovalo čest, ale také sebezapření.

Za patronku při křtu jsem zvolila Marii, matku Ježíše a ženu, která v každé životní situaci říká Bohu „ano“, její láska je bezvýhradná, vždy vyslyší prosby a vyprošuje pro nás milosrdenství. Často a velmi ráda navštěvuji Svatý Hostýn a věřím, že zde byly vyslyšeny modlitby za zachování našich životů. A za biřmovací patronku jsem zvolila její matku svatou Annu, která je ochránkyní matek, manželství a šťastného porodu. S tímto jménem je totiž spojeno také jméno Nemocnice u sv. Anny v Brně – místa, kde s Boží pomocí lékaři zachránili život mého narozeného syna. Za každý prožitý den děkuji Bohu a odevzdávám sebe i mé blízké Pánu do rukou.

Lenka