NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Výběrové řízení na místo ředitele Církevního gymnázia v Kutné Hoře

By Publikováno 26. 2. 2020 Aktuality

Biskupství královéhradecké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele Církevního gymnázia v Kutné Hoře. Nástup od 1. července 2020, přihlášku je třeba zaslat do 30. března.

Požadavky:

 • vzdělání a pedagogická praxe podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • aktivní znalost prostředí katolické církve
 • praxe v řízení kolektivu
 • znalost AJ nebo jiného světového jazyka výhodou

K přihlášce přiložte:

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • podrobný životopis s přehledem dosavadní praxe
 • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců)
 • návrh koncepce dalšího rozvoje školy (1–2 strany A4)
 • podepsaný souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“)

Přihlášky zasílejte v obálce označené KONKURZ do 30. března na adresu: Mgr. Stanislava Kučerová, Biskupství královéhradecké, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové. Uchazeči, kteří vyhoví požadavkům, budou pozváni na osobní pohovor, který se uskuteční nejpozději 24. dubna, předpokládané vyhlášení výsledků proběhne 29. dubna.