NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Církevní památky Olomouce a Kroměříže v turistické sezóně 2020

By Publikováno 25. 2. 2020 Aktuality, Památky, Tisková zpráva

Pro nadcházející návštěvnickou sezónu si olomoucké arcibiskupství, které je novým správcem Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži, i Muzeum umění Olomouc připravily řadu akcí a novinek, pokračovat ale budou i prověřené aktivity.

 

ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK A ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM KROMĚŘÍŽ

Mimořádnou příležitostí budou dubnové prohlídky zámecké Sala terreny. V rámci vědeckého průzkumu tohoto uměleckého skvostu bude také veřejnosti umožněno vystoupat na lešení spolu se špičkovými restaurátory z univerzity ze švýcarského Lugana i z univerzit v Pardubicích a Olomouci a prostudovat zdejší nástropní výzdobu opravdu zblízka.

Výstava „Panna Maria Křtinská“, otevřená od dubna do června v návštěvnickém centru Arcibiskupského zámku, představí sochu milostné Panny Marie stojící na hlavním oltáři poutního kostela ve Křtinách. Podle legendy byla socha nalezena v keři během bouřky v nedaleké obci Bukovina, kam ji měl přenést Boží posel v době byzantského obrazoborectví (8. až 9. století). Výstava návštěvníky seznámí s nově zrestaurovaným votivním obrazem této milostné sochy ze sbírek Arcibiskupství olomouckého a na příkladech starých tisků, modlitebních knih, grafik a devočních předmětů přiblíží rovněž podobu a rozvoj úcty k milostným obrazům Panny Marie v 17. až 19. století.

Od června do října bude v galerii zámecké obrazárny k vidění výstava „Arcibiskupský zámek v Kroměříži v proměnách staletí“. Zámek dnes tvoří díky své velkolepé raně barokní podobě jednu z hlavních architektonických dominant města. Výstava ukáže, jak dynamický stavební vývoj rezidence zachycují dobové veduty, architektonické návrhy a fotografie. V souvislosti s projektem obnovy zámku a Podzámecké zahrady, probíhajícím až do roku 2022, současně seznámí návštěvníky s ideou projektu a také přiblíží nové expozice, které v objektu vzniknou.

Díky festivalu FORFEST 2020 a jeho koncertnímu a výstavnímu programu se letos na letní sezónu opět otevře Biskupská mincovna s vodárnou. V srpnu se Arcibiskupský zámek zapojí do uměleckého a floristického programu festivalu Hortus Magicus a konečně na podzim, o svátku sv. Václava, se ve spolupráci se Společností přátel kočárových zápřeží zopakuje mimořádně úspěšná mezinárodní soutěžní přehlídka historických koňských spřežení v Podzámecké zahradě. Ta bude vedle toho ve spolupráci s mnohými spolky a organizacemi hostit i divadla, muzikály, Víkend otevřených zahrad s prohlídkami a kostýmovanými vystoupeními i další akce.

 

OLOMOUC, ARCIBISKUPSKÝ PALÁC

Během roku bude Arcibiskupský palác v rámci běžných prohlídek připomínat čtyřsté výročí úmrtí sv. Jana Sarkandra i sté výročí narození sv. Jana Pavla II. Ve spolupráci s informačním centrem města připravuje pro turisty průvodce „Po stopách sv. Jana Sarkandra a sv. Pavla II. v Olomouci“ a sv. Jana Sarkandra bude akcentovat také v rámci Noci kostelů, aby si zájemci mohli v Olomouci projít místa s ním spojená. Dne 16. března se také v paláci představí nová publikace o sv. Janu Sarkandrovi. Koncem roku jsou v plánu i mimořádně úspěšné a vyhledávané adventní prohlídky a také prosincový koncert ke 250. výročí narození L. van Beethovena.

Pro letošek jsou v plánu dvě výstavy: v hlavní sezóně to bude výstava s názvem „Pontifikálie. Liturgická roucha biskupské bohoslužby“, která bude souběžně k vidění v katedrále a na vybraných exponátech představí příklady historických liturgických textilií z bohatých sbírek katedrály. Realizuje ji tým Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého pod vedením vyučující doc. Jitky Jonové. Druhá výstava se plánuje na podzim ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě a bude věnována stému výročí narození předního českého heraldika Jiřího Loudy, zaměří se přitom na církevní heraldiku.

V turistické sezóně 2020 chce turistické centrum paláce navázat na spolupráci s městem Olomouc ve formě pobočky informačního centra v Arcibiskupském paláci. Ta by tak od dubna do září nabídla propagační materiály města, mapy, suvenýry s náměty města, informace návštěvníkům i prohlídky ve významných dnech, jako jsou Dny evropského dědictví, Noc kostelů nebo Noc muzeí. Díky dotaci by města byl palác přístupný i v pondělky, což představuje alternativu pro návštěvníky města v den, kdy jsou ostatní památky zavřené.

 

OLOMOUC, KATEDRÁLA SV. VÁCLAVA

Výstava s názvem „Pontifikálie. Liturgická roucha biskupské bohoslužby“ na vybraných exponátech představí příklady historických liturgických textilií z bohatých sbírek katedrály. Vernisáž je plánována na 4. června a výstava bude otevřena do 28. září. Realizuje ji tým Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého pod vedením vyučující doc. Jitky Jonové.

V souvislosti s 30. výročím založení olomouckého Centra pro rodinný život se v katedrále uskuteční výstava o historii centra, jeho aktivitách i o časopise „Rodinný život“. Zahájena bude 16. května při oslavě výročí a otevřena bude až do poloviny srpna.

Od poloviny srpna do poloviny září se uskuteční výstava fotografického společenství Člověk a Víra. V současné době jde pravděpodobně o nejrozsáhlejší fotografický projekt u nás, sdružuje okolo 140 fotografů dlouhodobě dokumentujících náboženský život, církevní tradice a projevy křesťanské víry v české společnosti. Autoři vystavovaných fotografií jsou dobrovolní amatérští fotografové, kteří na 60 velkoformátových fotografiích profesionální úrovně, pořízených v průběhu roku 2019, ukazují církevní události v olomoucké arcidiecézi i na jiných místech ČR.