NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Hlavní je bezpečnost práce a pořádná zručnost. V kroměřížských lesích trénují budoucí lesní mechanizátoři.

By Publikováno 11. 2. 2020 Aktuality, Školy

Na podzim loňského roku získala Střední odborná škola sv. Jana Boska v Kroměříži nové vybavení pro své žáky v oboru Lesní mechanizátor. Celkem šest motorových pil a ochranné pracovní pomůcky zakoupila společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc. Žáci druhého ročníku je pravidelně využívají při svém odborném výcviku na polesí Kroměříž. Absolventi nového oboru Lesní mechanizátor budou kvalifikovanou posilou v lesnickém sektoru.

Jak správně nastartovat a uchopit motorovou pilu, jak bezpečně naříznout kmen a pokácet strom, to se právě nyní učí žáci druhého ročníku oboru Lesní mechanizátor na SOŠ sv. Jana Boska v Kroměříži. Slouží jim k tomu zbrusu nové vybavení a také cvičiště, které se nachází v blízkosti budovy polesí Kroměříž společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc.

„V prvním ročníku se žáci učí veškeré ruční práce v lese. Sběr osiva, práce v dílně se dřevem i kovem, sázení stromků, úklid klestu nebo práce s ruční pilou a sekerou jsou hlavní náplní vzdělání v prvním ročníku studia. Ve druhém ročníku se pomalu seznamují s technologiemi lesního provozu. Učí se pracovat s motorovou pilou a zároveň se připravují na řidičský průkaz skupiny T – traktor. Poslední, třetí ročník, je zaměřen na práci s velkými stroji. A nejen to, také přibližování a soustřeďování dříví, či specifické podmínky při těžbě, například kácení nakloněných stromů nebo práce ve složitém terénu,“ popisuje část učebního plánu svých žáků učitel odborného výcviku Stanislav Černoch ze Střední odborné školy sv. Jana Boska v Kroměříži a dodává, že nemalý důraz kladou na výuku bezpečnosti při práci.

Základním předpokladem při práci s motorovou pilou je získání dobrých bezpečnostních návyků a pořádný cvik. Ten žáci získávají na speciálních trenažerech, které imitují podmínky v lese.

„Nejprve se žáci naučí spojování řezu tak, že z ležícího kmene odřezávají souměrná kolečka řezem z vrchní i spodní strany. Jakmile si zvyknou na provoz motorové pily a naučí se provádět rovný řez, pokračujeme s výukou tzv. prvního zářezu nebo také směrového záseku u kmene, který určuje směr pádu káceného stromu. Nakonec přistoupíme k výuce odvětvování ležícího kmene,“ dodává Stanislav Černoch s tím, že absolventi oboru najdou své uplatnění jako dřevorubci, řidiči a operátoři lesních strojů či pracovníci v pěstební a výchovné lesní činnosti. Na ty nejšikovnější čeká pracovní nabídka přímo u Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, kde je rádi přivítají do pracovního kolektivu.

Dagmar Málková, ALSOL