NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

K oslavě Sarkandrova výročí se ve Zdounkách scházejí už od září

By Publikováno 10. 2. 2020 12 března, 2020 Aktuality, Jan Sarkander

Devět poutí ke cti sv. Jana Sarkandra připravili u příležitosti 400. výročí jeho úmrtí a 25. výročí svatořečení ve Zdounkách – jednom z míst, kde světec za svého života jako kněz působil. K novéně za rodiny, za kněze a za úctu ke Kristu přítomnému v Eucharistii se scházejí zpravidla každý třetí čtvrtek v měsíci od loňského září a zakončí ji v květnu.

Program setkání je vždy stejný: adorace s litaniemi ke sv. Janu Sarkandrovi a poté mše svatá, souběžně lze přijmout svátost smíření a také uctít ostatky světce. V únoru a březnu začíná adorace v 16.30 a mše svatá v 17.30, poslední dvě poutě (v dubnu a květnu) začnou o hodinu později.

Na každé setkání přitom farnost zve také hosta – kněze některé z farností regionu. Ve čtvrtek 20. února to bude P. Pavel Kaška z Milotic u Kyjova a 16. dubna zase P. Miroslav Jáně z Pohořelic u Zlína.

Hlavní den oslav plánuje farnost na úterý 17. března, což je jednak výroční den úmrtí sv. Jana Sarkandra a ve Zdounkách zároveň každoroční adorační den. Hlavním celebrantem mše svaté se stane biskup Antonín Basler. AKTUALIZOVÁNO 12. 3.: Vzhledem k opatřením vyhlášeným vládou ČR v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 byla akce zrušena.

Celou novénu pak Zdounečtí zakončí ve středu 6. května, v den liturgické památky sv. Jana Sarkandra, kdy bohoslužbu přijede celebrovat P. Radomír Němeček z Žeranovic u Holešova.