NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V Holešově otevřou pamětní síň sv. Jana Sarkandra, svého bývalého faráře si připomenou také koncerty a bohoslužbami

By Publikováno 7. 2. 2020 12 března, 2020 Aktuality, Jan Sarkander

Letošní jubilejní rok 400 let od smrti sv. Jana Sarkandra si intenzivně připomínají v Holešově: světcově posledním kněžském působišti. Do oslav se zde vedle farnosti zapojuje také vedení města a místní základní umělecká škola.

Až do dubna probíhá v místním kostele novéna: vždy 17. dne v měsíci se devětkrát po sobě věřící scházejí při modlitbě ke sv. Janovi. Nejbližší setkání se uskuteční 17. února a mši svatou bude celebrovat P. Jiří Obruča, SJ ze Svatého Hostýna.

Na 22. března (15.30) připravují farníci divadlo o životě sv. Jana Sarkandra. AKTUALIZOVÁNO 12. 3.: Vzhledem k opatřením vyhlášeným vládou ČR v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 byla akce zrušena.

V plánu jsou také dva koncerty. Při prvním z nich, 18. dubna, vystoupí s hudbou ze Sarkandrovy doby žáci místní základní umělecké školy, a 2. května se pak uskuteční koncert k poctě sv. Jana v podání Filharmonie B. Martinů a Kühnova smíšeného sboru. Ve světové premiéře zde mimo jiné zazní Hymnus k sv. Janu Sarkanderovi skaldatele Miloše Boka. ZUŠ se přitom do oslav Sarkandrova jubilea zapojuje také pořádáním výtvarné soutěže.

Velikou událostí bude 1. května slavnostní otevření stálé expozice sv. Jana Sarkandra v bývalé oratoři kostela sv. Anny. Na jejím vzniku vedení města spolupracuje s farností i městským muzeem a zařadí ji také do prohlídkového okruhu po místních pamětihodnostech. „Budou zde k vidění artefakty připomínající Sarkandrovu dobu – písemnosti, obrazy a další inventář,“ uvedl památkář Karel Bartošek z městského úřadu.

Hlavní poutní mše svatá se uskuteční v neděli 3. května od 9.30.

Na podzim by pak série akcí měla vyvrcholit odhalením památníku smíření. Ten podle Bartoška připomene historické soužití zdejšího katolického, protestantského a židovského obyvatelstva.

Web: www.faraholesov.tk a www.holesov.cz