NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

O Světovém dni nemocných se biskupové setkají s pacienty i nemocničním personálem

By Publikováno 5. 2. 2020 Aktuality, Nemocní

Světový den nemocných, který vyhlásil papež Jan Pavel II. v roce 1993 a připadá na svátek Panny Marie Lurdské 11. února, má připomínat, že jsou mezi námi lidé nemocní a trpící, a vybízí k vyjádření solidarity s nimi.

Papež František napsal k tomuto významnému dni poselství s mottem „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím“ (Mt 11,28). Ústřední myšlenkou tohoto poselství je: „Přídavnému jménu ‚nemocný‘ předchází podstatné jméno ‚člověk‘.“ (celé poselství zde)

U příležitosti letošního dvacátého osmého ročníku se v Arcidiecézi olomoucké uskuteční řada setkání:

Biskup Josef Nuzík bude 11. února od 14.00 celebrovat mši svatou za pacienty a personál v nemocnici ve Vsetíně a po ní požehná nový areál zdejší interny. Ve středu 12. února od 18.00 pak bude slavit mši svatou v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci a po jejím skončení vystoupí P. Antonín Krasucki, OP s přednáškou pro lékaře a zdravotníky na téma „Udělování svátosti pomazání nemocných během hospitalizace v nemocnici.“ O týden později pak biskup Josef zavítá do Fakultní nemocnice Olomouc, kde se pozdraví s členy managementu, a poté navštíví pacienty na vybraných odděleních.

V úterý 11. února se bude od 14.30 slavit mše svatá s udílením svátosti pomazání nemocných v přerovské nemocnici (LDN II., 4. poschodí, jídelna).

Ve čtvrtek 13. února ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati (pavilón 48) bude v 15.30 biskupský delegát pro pastoraci nemocných Mons. Bohumír Vitásek sloužit mši svatou za pacienty, jejich příbuzné a pracovníky této nemocnice.

Ve čtvrtek 13. února od 16.00 bude v Uherskohradišťské nemocnici sloužit mši svatou P. Antonín Klaret Dąbrowski, OFM, tamní nemocniční kaplan. Pro zájemce se pak téhož dne od 18.00 uskuteční krátká pouť s modlitbou křížové cesty: začátek putování je u Slováckého divadla a konec u kaple sv. Rocha. Po skončení pobožnosti jsou účastníci zváni k přátelskému posezení do sklípku U Lisu.

V pátek 14. 2. do Vojenské nemocnice Olomouc přijede Mons. Bohumír Vitásek, setká se s managementem nemocnice a pozdraví nemocné na oddělení interním, kožním, neurologickém a následné péče. V podvečer (16.45) pak bude bude slavit mši svatou za hospitalizované pacienty a zaměstnance nemocnice.

František Zakopal, národní koordinátor duchovní péče ve zdravotnictví,
Marta Hošťálková, diecézní koordinátorka nemocničních kaplanů,
foto Filip Fojtík