NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Řeholníci se setkali s biskupy

By Publikováno 3. 2. 2020 5 února, 2020 Aktuality

O svátku Uvedení Páně do chrámu (2. února) církev prožívá Den zasvěceného života. Při této příležitosti se v diecézích na celém světě setkávají biskupové s řeholníky, řeholnicemi a dalšími zasvěcenými osobami, a nejinak tomu bylo v Olomouci.

V sobotu 1. února 2020 zde arcibiskup Jan Graubner s pomocným biskupem Antonínem Baslerem slavili v kapli Arcibiskupského kněžského semináře mši svatou s více než stovkou řeholníků, řeholnic a zasvěcených osob. Arcibiskup Graubner podtrhl duchovní přítomnost i těch, kteří nemohli pro nemoc či stáří přijít, a vzpomněl také na komunity žijící v klauzuře. Biskup Basler v homilii zdůraznil vzácnost řeholního povolání a jeho přímou návaznost na vyvolení při křtu.

Po mši svaté a malém občerstvení, při kterém byl prostor pro osobní setkání, pak promluvil P. Jaroslav Brož na téma „Matka Tereza – misionářka Ježíšovy žíznící lásky“. Téma bylo vybráno vzhledem k letošnímu 30. výročí návštěvy Matky Terezy v olomoucké katedrále a P. Brož vycházel ze svých bohatých zkušeností s těmito řeholnicemi, s kterými je v kontaktu ve více zemích. Představil Matku Terezu jako ženu, která sloužila Kristu v chudých, dovedla se od chudých učit a její každodenní život se odehrával v neustálé adoraci Krista – přítomného v Eucharistii, přítomného v potřebných a přítomného v jejím srdci.

sr. Alena Jindrová, SSJ