NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Uvědomila jsem si, co mi dosud chybělo a jak moc se před druhými uzavírám

By Publikováno 29. 1. 2020 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

Svou cílevědomou cestu od „otroctví sobě samé“ k otevřenosti druhým a pevnosti ve víře popisuje v dalším příběhu z rubriky „Zkušenosti s Bohem“ Kateřina.

Moje rodina, zvlášť maminka a teta, mě odmalička vedly k víře a dávaly mi ten nejlepší příklad. Krista jsem si oblíbila i díky skvělé paní katechetce, která nás učila. Byla jsem zbožné dítě, takže k prvnímu svatému přijímání jsem šla s pocitem obrovské radosti. Přiznám se ale, že s postupem času má víra slábla. Kostel jsem navštěvovala stále, ale už tak trochu s pocitem nenaplněnosti, prázdnoty, a ani modlitba mi nešla, jak by měla.

A tak jsem začala víc číst knihy s křesťanskou tématikou, například k maturitě jsem si vybrala knihu od Henryka Sienkiewicze Quo vadis. Při přípravě na biřmování jsem taky začala číst Bibli. Tehdy jsem si řekla, že bych se mohla více dozvědět o Ježíši Kristu a najít klíč k poznání Boha v sobě samé. Rozhodla jsem se i více se modlit. Už se nebojím modlit se nahlas, opravdově a od srdce prosit Boha a děkovat mu nebo s ním jen rozmlouvat.

Pravý smysl, proč chci něco změnit, jsem pochopila až o letních prázdninách, kdy jsem odcestovala spolu s partou věřících do Slovinska. Uvědomila jsem si, co mi dosud chybělo, a to, jak moc jsem uzavřená vůči druhým i Bohu, ale i sobě. Chtěla bych to napravit a více se Bohu otevřít celým srdcem, celou duší a celou myslí.

Za biřmovací patronku jsem si zvolila svatou Josefínu Bakhitu, kterou jako dítě unesli a prodali do otroctví. Celý život čekala na svobodu, a pak dostala mnohem více: poznala Ježíše Krista a zůstala v klášteře. Přála bych si, aby mi dodávala sílu nebýt otrokem sebe sama, ale jít k Bohu přes překážky, otevřít se mu a žít naplno, a přitom být lidem nápomocná jako ona. Doufám, že budu dobrým příkladem pro druhé, jako byli mnozí pro mě.

Chci se více zapojovat při různých akcích ve farnosti, například ve schole, chci poznávat nové lidi, podnikat podobné výlety jako o minulých prázdninách, a najít takovou partu lidí i v místě, kde studuji. Chci se lidem více otevírat s opravdovostí a úsměvem, sdílet své pocity před ateisty a stát si za svým. A taky doufám, že svůj dar víry budu pořád chránit.

Kateřina