NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nabídněte svůj čas nemocným, vybízí arcibiskupství. Pro zájemce připravilo i kurz

By Publikováno 27. 1. 2020 20 února, 2020 Aktuality, Nemocní
Naplánovaná událost Aktuality Nemocní
Olomouc – Arcibiskupský palác Mapa

Jedním ze skutků milosrdenství je navštěvovat nemocné. Ten, kdo byl někdy dlouhodoběji nemocný a zakusil tíhu náhlé bezmoci, odkázanosti na pomoc druhých i hloubku obav a úzkostí spojených s vážnou nemocí, má za sebou cennou zkušenost, která jej může vybízet k této formě služby. Jsou ale i lidé, kteří mají dar empatie a soucítění s trpícími, aniž by za sebou měli bolestnou zkušenost s nemocí. Všem, kdo by chtěli věnovat část svého volna nemocným, nyní arcibiskupství nabízí kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné.

Lidi, kteří se chtějí nezištně dělit o lásku k bližním, naše zdravotnická zařízení pro své pacienty potřebují. Cítíte se být k této službě povoláni? Ptáte se, v čem konkrétně tato služba spočívá? Jde o to darovat měsíčně alespoň dvě hodiny těm, kteří tráví delší dobu upoutaní na nemocniční lůžko, pacientům v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných a umírajícím v hospici. Pod vedením nemocničního kaplana může dobrovolník nabídnout rozhovor, modlitbu, četbu Bible nebo křesťanské duchovní literatury, doprovod do nemocniční kaple na bohoslužbu, pomoc s přípravou bohoslužby apod.

K osvojení potřebných znalostí a dovedností připravilo arcidiecézní Centrum pro pastoraci nemocných formačně vzdělávací kurz v rozsahu 24 hodin přednášek a cvičení a 4 hodin praxe v nemocnici. Uskuteční se v Olomouci v Arcibiskupském paláci o sobotách 29. února, 7. března, 21. března a 4. dubna 2020 a nabídne vhled do témat, jako je uvedení do duchovního života, základy křesťanské etiky, základy religionistiky, úvod do liturgiky, pastorace a spiritualita nemocných a umírajících, organizace zdravotnictví a nemocnice nebo Komunikace s nemocným. Celý kurz pak zakončí pohovor k ověření získaných znalostí a dovedností.

Pokud máte zájem stát se dobrovolníkem, přihlaste se do pátku 21. února u Romana Nehery, tel. 604 472 307, e-mail: nehera.roman@ado.cz. Symbolické kurzovné k úhradě provozních nákladů činí 150 Kč.

leták