NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Chtěla jsem se přesvědčit, že Boha k životu nepotřebuji

By Publikováno 22. 1. 2020 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

Od Boha jsem se odloučila, on si mě ale zavolal zpět, popisuje v dalším příběhu z rubriky Zkušenosti s Bohem Magdalena.

K víře mne převážně vedla má maminka. Ve čtrnácti letech jsem se ale od Boha odloučila: nechtěla jsem chodit na mše svaté, do společenství, ke svátosti smíření ani k přijímání. Chtěla jsem se přesvědčit, že Boha k životu nepotřebuji.

Bůh mi dal zakusit, že tomu tak není. O čtyři roky později jsem si uvědomila, že Pán je se mnou stále. I když jsem o něj nestála, nikdy jsem nebyla sama. Když jsem byla na dně, on tam byl se mnou a zavolal si mě zpět k sobě.

Nyní jsem už dva roky na cestě ve společenství, které mi velice pomáhá ve víře a v životě. Poslední rok navštěvuji přípravu ke svátosti biřmování a myslím, že mi pomohla o něco prohloubit víru. Po této svátosti se se svým snoubencem připravujeme na svátost manželskou.

A tak chci děkovat Pánu za vše, co pro mne připravil, za všechny dary, které mi dal, a za to, jak mne miluje.

Magdalena

(ilustrační foto: Radek Hanskut / Člověk a Víra)