NAVRCHOLU.cz

Diecézní setkání varhaníků ukáže zúčastněným „České nebe“

By Publikováno 16. 1. 2020 10 března, 2020 Aktuality, Hudba
Aktuality Hudba
Olomouc – Caritas-VOŠs Map

Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu zve všechny varhaníky, sbormistry, vedoucí schol i ostatní zájemce o liturgii a hudbu na diecézní setkání, letos s tématem „České nebe Jana Zástěry“. Uskuteční se v sobotu 21. března 2020 v aule CARITAS – vyšší odborné školy sociální.

AKTUALIZOVÁNO 10. 3.: Vzhledem k opatřením vyhlášeným vládou ČR v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 je akce zrušena. O případném náhradním termínu budeme včas informovat.

Cílem setkání je představit uměleckou duchovní tvorbu, nechat nahlédnout do realizace liturgické hudby při poutích v Mladé Boleslavi a poučit přítomné o instrumentaci duchovní hudby se zaměřením na dechové nástroje. Hostem bude plukovník Jan Zástěra – skladatel, dirigent, sbormistr, varhaník, badatel, překladatel a také držitel medaile České biskupské konference za cyklus kantát České nebe.

Program zahájí v 10.00 úvodní slovo biskupa Josefa Hrdličky. Následovat bude vystoupení Jana Zástěry s prezentací jeho tvorby a po přestávce pak přednáška věnovaná instrumentaci duchovní hudby se zaměřením na dechové nástroje. Na 14. hodinu je pak plánována mše svatá v katedrále sv. Václava.

Jan Zástěra studoval sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a chrámovou hudbu na Týnské škole v Praze. Během svých studií se dozvěděl o unikátní hudební tradici oseckých cisterciáků a zejména o díle mnicha Jakoba Jana Trautzla. Od roku 2008 působil jako dirigent Hudby Hradní stráže a Policie České republiky v hodnosti plukovníka. V letech 2005–2011 byl sbormistrem Brixiho komorního souboru, od roku 2011 je sbormistrem vokálně-instrumentálního souboru Collegium hortense a uměleckým vedoucím spolku Trautzlova umělecká společnost. Mezi jeho nejznámější skladby patří Římské mše (cyklus mší a duchovních skladeb zkomponovaný pro příležitost české národní pouti do Říma) a České nebe (cyklus duchovních kantát, za který obdržel v roce 2019 na Velehradě Medaili České biskupské konference).

(foto: Jan Zástěra diriguje při provedení Českého nebe v Olomouci, autor snímku Tomáš Jemelka)