NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Výročí sv. Jana Sarkandra si lidé připomínají bohoslužbami v místě jeho umučení

By Publikováno 13. 1. 2020 1 listopadu, 2020 Aktuality, Jan Sarkander, Kalendář hlavní strana, Tisková zpráva
Naplánovaná událost Aktuality Jan Sarkander Kalendář hlavní strana Tisková zpráva
Olomouc – kaple sv. Jana Sarkandra Mapa

V letošním roce si připomínáme 400 let od mučednické smrti sv. Jana Sarkandra. Na místě jeho mučednické smrti, v jemu zasvěcené kapli na olomouckém Hradě, se proto od ledna až do prosince vždy 17. měsíci scházejí věřící ke mši svaté.

„Svatý Jan byl knězem olomoucké diecéze a zemřel v městské věznici v Olomouci na následky krutého mučení útrpným právem 17. března 1620. Věznice byla později přebudována v kapli svatých mučedníků a dnešní novobarokní podobu získala na počátku 20. století. Proto budou v tomto jubilejním roce vždy 17. den v měsíci od ledna do prosince bohoslužby přemístěny z kostela sv. Michala do kaple sv. Jana Sarkandra,“ říká P. Antonín Štefek, farář farnosti sv. Michala, pod kterou kaple spadá. Příležitost ke svátosti smíření podle něj bude v kostele sv. Michala vždy 45 minut před mší svatou a potrvá půl hodiny.

pátek 17. ledna 16.00
pondělí 17. února 16.00
úterý 17. března 17.00 (neveřejná)
pátek 17. dubna 16.00 (neveřejná)
neděle 17. května 15.00 (kapacita je omezena na 100 osob)
středa 17. června 16.00
pátek 17. července 16.00
pondělí 17. srpna 16.00
čtvrtek 17. září 16.00
sobota 17. října 9.00
úterý 17. listopadu 16.00
čtvrtek 17. prosince 16.00

Kromě těchto bohoslužeb je v kapli sv. Jana každou neděli mše svatá v 15.00.