NAVRCHOLU.cz

Při Hromniční pouti ve Šternberku budou matky prosit za své děti

By Publikováno 13. 1. 2020 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Aktuality Kalendář hlavní strana
Šternberk Map

Velkou obětní svíci jako prosbu za ochranu a dar víry pro své děti a za odvrácení zla od svých rodin přinesou i letos matky z celé ČR před sochu Šternberské madony. Hromniční pouti, která se v kostele Zvěstování Panny Marie uskuteční v sobotu 1. února 2020, se každý rok účastní stovky žen, mezi nimi také členky Hnutí modlitby matek.

Ženy a matky ve Šternberku obnovily starobylý zvyk obětování svíce, zvyk pocházející z první poloviny 18. století, kdy se Morava obávala pruského vpádu. V mnohých moravských městech se tehdy konaly prosebné pobožnosti za odvrácení nebezpečí. 1. února 1741 přinesly dvě ženy do kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku voskovou svíci o váze asi 10 kg jako dar Matce Boží, aby skrze její přímluvu byly uchráněny od nepřátel. Svíce měla hořet při každé mši svaté po celý rok a následně pak byla obětována vždy v čase Hromnic.

Pouť pořádá místní farnost společně se šternberským Centrem pro rodinu.

Program:
9.20 modlitba radostného růžence a příležitost ke svátosti smíření
10.00 mše svatá s darováním svíce a ofěrou matek kolem oltáře (celebruje P. Rudolf Smahel)
12.30 „Vděčnost a chvála“ – pozdrav národní koordinátorky hnutí Modlitby matek Markéty Klímové
12.45 „Dítě a počítač“ – přednáška doc. Rudolfa Smahela, Th.D., vedoucího katedry křesťanské výchovy  na CMTF v Olomouci
13.30 adorace matek za děti (vede P. Josef Červenka)
14.15 závěrečné požehnání a zakončení pouti

Celý program se koná v areálu kostela a bývalého kláštera, proto je namístě vybavit se teplým oblečením a vzít s sebou i jídlo – zajištěny jsou jen teplé nápoje. Větší organizované skupiny jsou žádány, aby se hlásily nejpozději do 30. ledna na adresu Římskokatolická farnost Šternberk, Farní 3, 785 01 Šternberk, na tel. 731 621 117 anebo na e-mail farasternberk@seznam.cz.