NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel premonstrát P. Bernard Petr Slaboch

By Publikováno 8. 1. 2020 Aktuality
Kříž (foto Jana Vlčková)

Po dlouhé těžké nemoci zemřel v úterý 7. ledna 2020 ve věku 48 let P. Bernard Petr Slaboch, O.Praem., který čtrnáct let působil na Svatém Kopečku. Rozloučení se zesnulým proběhne v neděli 12. ledna od 15.00 v poutní bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce a v úterý 14. ledna od 10.00 v opatské bazilice v Praze na Strahově. Následně pak ve 12.00 bude jeho tělo uloženo na hřbitově v Úhonicích.

Narodil se 20. března 1971 v Praze a celé dětství prožil v Úhonicích u Kladna. Koncem dospívání prožil vnitřní konverzi a během studia ekonomie dospěl k závěru, že každý produkt je zacílen jen na někoho, zatímco Pán Bůh se týká všech. Koncem září 1994 vstoupil do noviciátu strahovského kláštera, k němuž se posléze slavnými sliby natrvalo přičlenil 1. května 1999.

Po vysvěcení na kněze 29. června 2000 nastoupil jako kaplan v Jihlavě. O dva roky později se přesunul do Doksan a spravoval odtud sousední Brozany a Dolánky. V roce 2005 pak odchází na poutní místo Svatý Kopeček u Olomouce, jemuž zasvětí celý zbytek života. O čtyři roky později přebírá vedení farnosti a věnuje se jí až do své hospitalizace v květnu 2019. Jeho péče má rozmanitou podobu – zkrášluje poutní místo i jeho okolí, podporuje setkávání lidí, vede k eucharistické zbožnosti, vypomáhá. Zvláštním způsobem je na něm ale vidět srdce otevřené pro jednotlivce, kteří přicházejí se svými zraněními a křehkostí a které přijímá do svého srdce a nosí je v něm. Pro Ježíše Krista, jehož knězem se stal, plane a o vztah k němu bojuje přes všechny zdravotní komplikace až do konce.

Parte