NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Setkávání s lidmi stejné víry byla mou záchranou

By Publikováno 8. 1. 2020 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

Nečekala jsem, kam až mě rozhodnutí přijmout svátost biřmování posune, vypráví Jana svůj příběh pro rubriku „Zkušenosti s Bohem“.

Cesta vedoucí k mému rozhodnutí nechat se biřmovat byla ze začátku nejistá. První impulz přišel od našeho pana faráře už v době, kdy jsem měla před maturitním ročníkem. Tuto nabídku jsem ale odmítla, protože jsem nebyla opravdu přesvědčená, že do toho chci jít. O rok později už jsem si řekla, že je to ta správná chvíle, a přidali se také další mí vrstevníci.

Musím se přiznat, že jsem nečekala, kam až mě toto rozhodnutí posune. Nyní cítím, že jsem opravdu okusila chuť poznání a touhy po Bohu. Je krásné cítit, že ve mně víra roste tak jako v ostatních lidech, které mám kolem sebe. Před přípravou jsem měla pocit, že jsem – co se týče víry – v mrtvém bodě. Potřebovala jsem impulz začít znovu hledat Boha ve všech okamžicích. A právě tato setkávání s lidmi, kteří věří v to samé, co já, byla mou záchranou. Postupem času jsem zjišťovala, že i oni měli nebo mají ve víře pochybnosti, že i oni s některými věcmi nesouhlasí, trápí je to a hledají člověka, který by jim vše vysvětlil.

Dnešní doba „nabízí“ spoustu možností, které lidi svádějí od křesťanského života a morálních hodnot. Nehledají pak už důvody, proč věřit, ale spíše důvody, proč nevěřit. Proto jsem ráda, že ani během přípravy na biřmování jsme se nevyhýbali tématům, která hýbou dnešní společností, a diskutovali jsme o nich. Vnímala jsem to jako velký impulz k tomu, abychom se ve víře navzájem povzbuzovali a podporovali. Musím se přiznat, že některá Ježíšova slova jsou pro mě velkou výzvou. Pevně ale věřím, že společně s ním člověk dokáže krásné věci.

Jana