NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Sarkandrovo jubileum zahájí benefiční koncert v Arcibiskupském paláci

By Publikováno 8. 1. 2020 14 prosince, 2020 Aktuality, Jan Sarkander, Kalendář hlavní strana, Tisková zpráva
Naplánovaná událost Aktuality Jan Sarkander Kalendář hlavní strana Tisková zpráva
Olomouc – Arcibiskupský palác Mapa

Hned tři výročí spojená s mučedníkem sv. Janem Sarkandrem si v letošním roce připomenou věřící olomoucké arcidiecéze: v polovině března uplyne 400 let od jeho mučednické smrti, počátkem května 160 let od blahořečení a v druhé půli května pak 25 let od svatořečení. Na květen zároveň připadá i sté výročí narození papeže sv. Jana Pavla II., který Sarkandra v Olomouci kanonizoval. Jubilejní rok jednoho z patronů arcidiecéze zahájí už na konci ledna benefiční koncert.

Životní osudy kněze a mučedníka Jana Sarkandra shrnuje pomocný biskup Antonín Basler: „Narodil se roku 1576 v polském Skočově. V roce 1609 byl v Brně vysvěcen na kněze a postupně prošel několik farností: Opavu, Charváty u Olomouce, Uničov, Zdounky, Boskovice a nakonec Holešov. Je to doba třicetileté války a sporů mezi katolíky a protestanty. Svatý Jan po návratu z pouti k Panně Marii Čenstochovské upadl do podezření, že to byl on, kdo na Moravu pozval polská vojska pustošící především panství evangelických šlechticů, nebo že o tom alespoň věděl, neboť byl zpovědníkem moravského zemského hejtmana Lobkovice. Právě Holešov byl Janovou zásluhou před vydrancováním zachráněn. Ačkoli se mu podařilo včas uprchnout a skrývat se na tovačovském zámku, byl nakonec v lesích u Troubek zajat. Na následky trojího mučení tento věrný a nevinný kněz 17. března 1620 v Olomouci zemřel,“ říká biskup Basler a dodává: „Svatý Jan Sarkander zůstane pro všechny generace vynikajícím svědkem síly víry, pravdy a věrnosti, mučedníkem zpovědního tajemství a pro naše země také vzácným přímluvcem.“

Jubilejní rok jednoho z patronů olomoucké arcidiecéze zahájí slavnostní koncert konaný pod záštitou arcibiskupa Jana Graubnera v pondělí 27. ledna v Arcibiskupském paláci. Od 18.00 při něm vystoupí Trio Martinů se skladbami „Klavírní trio D dur op. 70/1“ L. van Beethovena a „Klavírní trio g moll op. 15“ B. Smetany. Jeho součástí je také uvedení nového klavíru Petrof do koncertního života, hudební nástroj požehná biskup Antonín Basler. Výtěžek z benefičního koncertu s dobrovolným vstupným bude věnován na obnovu válkou zničených příbytků pro křesťany v iráckém městě Karakoš, na které se arcibiskupství podílí. Pro účast na koncertě je nutná rezervace místa: na e-mailu miksa.david@ado.cz, na tel.: 587 405 402 nebo přes rezervační formulář. O necelé dva měsíce později – v předvečer samotného výročí, tedy 16. března – se v Arcibiskupském paláci uskuteční také další akce spojená s oslavami. Bude zde totiž představena publikace historika Karla Kavičky a dalších autorů věnovaná právě Janu Sarkandrovi.

Hlavními místy oslav jubilea ovšem po celý rok budou především dva sakrální prostory: jednak katedrála sv. Václava, kam bylo v souvislosti se Sarkandrovou beatifikací roku 1860 přeneseno jeho tělo, a také jemu zasvěcená kaple v blízkosti svatomichalského kostela. Budova stojící přímo na místě bývalé městské věznice, kde byl Jan Sarkander 17. března 1620 umučen, přitom loni v rámci příprav na jubileum prošla celkovou rekonstrukcí. „Mimo jiné se čistil mramor a omítky, restaurováním prošel svatostánek a proběhlo také ladění varhan,“ shrnul P. Antonín Štefek z farnosti sv. Michala, pod kterou kaple spadá. Po celý letošní rok podle něj farnost pořádat v kapli vždy 17. v měsíci bohoslužby ke sv. Janovi. „Vedle toho se už teď hlásí učitelé, kteří k nám chtějí přivést na prohlídku školáky, a také se plánuje, že návštěva kaple bude součástí každé z děkanátních poutí do katedrály,“ vyjmenovává P. Štefek.