NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Vánoční dobu v Předmostí uzavře koncert slova a hudby u jesliček

Naplánovaná událost Aktuality Hudba Kalendář hlavní strana
Přerov-Předmostí Mapa

Setkání u jesliček v kostele sv. Marie Magdalény v Přerově-Předmostí v pátek 10. ledna 2020 od 17.00 nabídne ve vrcholící vánoční době již osmý koncert slova a hudby. Impulsem konat zde vánoční koncerty byla radostná událost – dokončení opravy varhan.

Oprava varhan dokončená v závěru roku 2011 přivedla místní varhanici Janu Žateckou k myšlence nabídnout zvuk varhan i mimo mši svatou a také všem, kdo do kostela běžně nechodí. Proto o rok později uspořádala vánoční koncert v době, kdy veškerý sváteční shon je již minulostí, ale vánoční doba ještě trvá. Ke spolupráci pozvala přerovský denní stacionář Spolusetkávání. Koncert totiž nabídla také jeho klientům a jejich rodinám, ale samozřejmě i všem dalším zájemcům.

Na přípravě a uskutečnění koncertu se Žatecká po celou dobu podílí s místním chrámovým sborem a ke spolupráci přizvala také herečku Martinu Pavlíkovou z arcidiecézního Centra pro kulturu. Koncert je sestaven z vánoční hudby a zpěvů, textů Písma a poezie a cílem jeho dramaturgie je skrze slovo, hudbu a zpěv znovu představit toho, který – jak se zpívá v jedné z nejznámějších koled – „nám, nám narodil se!“ Kdo je vlastně ten, který leží v jesličkách, a proč k němu přicházíme? Abychom v posvátné atmosféře ticha malého kostelíka zaslechli volání našeho nebeského Tatínka, Boha Stvořitele: „Kde jsi, Adame?“

Přijďte tedy k jesličkám do kostela sv. Máří Magdalény v Předmostí poslechnout si vánoční koncert, aby vám světlo Vánoc mohlo svítit na cestu po celý rok 2020!