NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Do jubilejního roku vstupuje místo Sarkandrova umučení v novotě

By Publikováno 6. 1. 2020 24 února, 2020 Aktuality, Jan Sarkander, Tisková zpráva

Poslední měsíc úprav, rekonstrukcí a malířských, natěračských i čalounických prací završilo v závěru loňského roku stěhování nábytku a úklidové práce v kapli sv. Jana Sarkandra v Olomouci. O čtvrté neděli adventní pak byla slavnostně otevřena při bohoslužbě, kterou arcibiskup Jan Graubner celebroval na poděkování Pánu Bohu za zdárné ukončení oprav.

V první části mše svaté otec arcibiskup požehnal nový ambon a obětní stůl. V promluvě poděkoval Bohu i všem dobrodincům, že opravená kaple dnes zase září. Vzpomněl, že v březnu to bude 400 let od chvíle, kdy na tomto místě Jan Sarkander zemřel. Upozornil, že během příštího roku přijede jistě mnoho poutníků, včetně těch z Polska, aby uctili památku rodáka ze Skoczówa, který na tomto místě vydal svědectví víry jako mučedník. Kéž tady zakusí dotek Boží milosti, aby se mohli posunout blíž k Pánu.

Věrnost Jana Sarkandera je podle arcibiskupa Graubnera povzbuzením pro nás, když bojujeme ve zkouškách a pokušeních. Ani na mučidlech nevyzradil zpovědní tajemství. Kéž bychom tuto svátost hlouběji prožívali, dokázali odpovídat na Boží lásku a předávali Boží milosrdenství lidem kolem nás.

Jan Sarkander byl věrný modlitbě až dokonce. Když nemohl obracet listy breviáře vykloubenýma rukama, dělal to jazykem. My si někdy dovedeme omluvit vynechání modlitby obyčejnými malichernostmi. Sarkander si nevyprosil osvobození či uzdravení, ale jeho oběť nese plody už 400 let.

Otec arcibiskup blahopřál přítomným, protože každého z nich si Bůh vybral jako cestu pro nový příchod Spasitele. Poděkoval těm, kdo pozvání Pána přijali, a přál taky radost z Boha, když skrze nás uzdravuje, očišťuje, přináší naději. Mši svatou provázel zpěv svatomichalské schóly za doprovodu varhan nebo kytary.

Ilona Hamplová

Fotogalerie