NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Dobrovolníci si na arcibiskupství převezmou ceny Křesadlo

By Publikováno 17. 12. 2019 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Olomouc – Arcibiskupský palác Mapa

Olomouc bude již podeváté hostit slavnostní předávání cen Křesadlo, které jsou od roku 2010 pravidelně udíleny významným dobrovolníkům z Olomouckého kraje. Dobrovolníci, kteří působí v různých oblastech veřejného života byli nominování osobami z celého kraje. Mezi oceněnými jsou například hasiči, osoby docházející do hospiců a dalších zdravotnických zařízení či lidé dlouhodobě vedoucí různé kroužky a spolky bez nároku na honorář.

Při devátém ročníku Křesadlo bylo nominováno 24 osob, ze kterých komise vybrala 8 dobrovolníků za jejich významný přínos pro společnost. Kromě ceny Křesadlo převezmou též tři vybraní dobrovolníci i cenu GOAL, která je spojená s týdenní cestou do Amerického Kentucky.

Cena Křesadlo a cena GOAL mají za cíl ocenit a vyzdvihnout neuvěřitelnou práci osob, kteří nezištně pracují pro své okolí se zapálením a láskou po mnoho let, aniž by byly za svoji službu odměňováni finančně.

Slavností předávání proběhne ve středu 18. prosince 2019 v 19.00 v prostorách Arcibiskupského paláce v Olomouci. Událost je spojena s prvním koncertem Festivalu vánoční hudby. I vy se tedy můžete přijít podívat ocenění významných dobrovolníků z Olomouckého kraje.

Karel Čapka, Maltézská pomoc