NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Biskup Nuzík požehnal v Kyjově zrestaurovanou gotickou Madonu

By Publikováno 10. 12. 2019 Fotogalerie

Součástí slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie v pondělí 9. prosince 2019 ve farním kostele v Kyjově bylo také požehnání nově zrestaurované sochy Madony s Ježíšem. Mši svatou celebroval biskup Josef Nuzík. Foto: Richard Smolák / Člověk a Víra

Socha je vyrobena z lipového dřeva, polychromovaná. Datována je do roku 1500 a autorství se připisuje škole Mistra Hanuše z Olomouce. Byla vyrobena pro farní kostel sv. Martina a po jeho zániku uschována v kapli sv. Dominika (dnešní sál ZUŠ). Po likvidaci kláštera a sirotčince se uchovávala v depozitářích. Restaurování provedla restaurátorka Hana Vítová z Pardubic.

Celá galerie