NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ve Zlíně požehnali nový farní dům

By Publikováno 9. 12. 2019 Aktuality

Požehnáním a oslavou završili v sobotu 7. prosince 2019 zlínští farníci a skauti rok trvající práce na vzniku nového pastoračního domu. Budovu s přilehlým pozemkem v místní části Kudlov požehnal farář P. Kamil Obr.

Pozemek s domkem koupila farnost sv. Filipa a Jakuba na konci roku 2018, aby po rekonstrukci odlehčil přeplněné farní budově i skautské základně. Koupě pozemku i domu byla realizována díky sponzorskému daru, farnost do projektu investovala 600 tisíc Kč a 6. skautské středisko 40 tisíc Kč. Farníci a skauti vedle toho odpracovali přibližně 1600 hodin, další lidé vařili nebo dodali občerstvení, umývali okna, půjčili nářadí, modlili se a přispívali finančně. Farní dům se bude využívat pro setkání farních společenství, hnutí a skupin i s možností přespání na matracích, zároveň je možno si ho vypůjčit na soukromé oslavy. V následujícím roce budou probíhat ještě další brigády: bude potřeba dokončit fasádu, vytvořit chodníky a podobně.

Foto Milan Kostka