NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově zve na den otevřených dveří

By Publikováno 2. 12. 2019 Aktuality, Kalendář hlavní strana, Školy
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana Školy
Prostějov Mapa

Pro všechny zájemce o studium na osmiletém gymnáziu nebo o přestup do 6. ročníku ZŠ jsou ve čtvrtek 5. prosince 2019 v sídle Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské školy na Komenského 17 v Prostějově připraveny nejen složky s informačními materiály, ale také vedení školy, vyučující a ostatní zaměstnanci i studenti.

Všichni zde ten den budou pro vás, pro vaše dotazy a proto, abyste se u nás cítili dobře a zakusili přátelskou atmosféru, která bývá umocněna adventním časem. V 16.00 hodin jsme připravili hlavní prezentaci ve školním klubu Oáza v přízemí budovy gymnázia. Po celou dobu bude možné si prohlédnout prostory školy a její vybavení.

Pro děti jsme připravili zábavné soutěžní putování po škole, kdy v jednotlivých učebnách na ně budou čekat starší studenti a někteří vyučující s tematicky zaměřenými úkoly podle toho, v jaké odborné učebně zrovna budou. Za splněné úkoly je při odchodu čeká sladká odměna. A možná přijde i sv. Mikuláš!

Na den otevřených dveří budou v pátek 6. prosince navazovat tzv. „Přijímací zkoušky nanečisto“. Uchazeči o studium si mohou bezplatně vyzkoušet příklad testů přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka, aby si udělali představu, jak to vypadá a jak na tom právě nyní jsou. Začátek je ve 14.30 hodin. Děti si vezmou jen psací potřeby, nic víc nepotřebují – ani přezůvky. Na tyto „přijímačky“ se nemusejí hlásit, prostě jen přijdou. Předpokládané ukončení je v 16.00.

CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově