NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Na Hostýně se uskutečnila rekolekce jáhnů a jejich manželek

By Publikováno 20. 11. 2019 Aktuality

K milému setkání nás již potřetí pozval o třetím listopadovém víkendu otec Pavel Stuška, biskupský delegát pro trvalé jáhny, píše Dana Ponížilová po setkání trvalých jáhnů a jejich manželek na Svatém Hostýně.

Setkání vyvrcholilo mší svatou, kterou celebroval arcibiskup Jan. Při homilii se obrátil k nám všem, kteří jsme se této slavnosti zúčastnili, a povzbudil nás, abychom se ve svých životech soustředili na pevný bod, a to, že Ježíš Kristus přijde a my máme život věčný. „Dívejte se na starosti ze správného úhlu, z vidiny tohoto cíle,“ pokračoval. „Nechovejte se jako lidé, kteří říkají: Miluji Ježíše, ale ať ještě nechodí, ještě musím to a to zařídit.“ Připomněl, abychom se dívali na Ježíše – to nám pomůže. „Dívej se z pohledu, jak to on bude vidět při posledním soudu.“

Když dáme Boha na první místo, pomůže nám to uspořádat své věci a dát jim správné místo. Bůh nás vede k zodpovědnosti. Abychom se dovedli správně orientovat v těžkostech, je třeba mít pevný bod, zdůrazňoval. Dále nám připomněl, že do těžkých chvil jsme postaveni proto, abychom byli svědky Ježíšovy lásky a pravdy. Kéž se dovedeme správně orientovat a správně uspořádat své věci.

Svoji promluvu otec arcibiskup zakončil přijetím osmi mužů mezi kandidáty trvalého jáhenství s tím, aby v nich rostla touha zvěstovat Krista celému světu, aby rozvíjeli své povolání a my abychom jim byli podporou.

Tímto děkuji otci arcibiskupovi, že nám věnoval čas, děkujeme za jeho přednášky na téma „Duchovní život a zdraví“, děkujeme paní doktorce Krausové, která se ujala v sobotním odpoledni nás žen a která nám poukázala na faktory vztahující se ke zdraví a ke spáse, a v neposlední řadě otci Pavlovi Stuškovi, díky jemuž jsme tyto chvíle mohli prožít.

Za trvalé jáhny a jejich manželky Dana Ponížilová