NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Církvi chci pomoci založením velké rodiny

By Publikováno 20. 11. 2019 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

Svou životní cestu i plány do budoucna popisuje čerstvá biřmovankyně Ester – v dalším příběhu z rubriky Zkušenosti s Bohem.

Příprava na biřmování byla pestrá, cítila jsem se tam velice dobře a moc jsem si vše užila. Líbilo se mi třeba na duchovní obnově v Rajnochovicích, kde jsem poznala různé lidi s různými příběhy, které mě oslovily. Pocítila jsem, že je ve mně Kristus a přeje si, abych opravdu poslouchala. Vím, že jsem hříšník a musím se obrátit, ale věřím, že pokud ve mně bude působit Duch svatý, pomůže mi najít cestu do nebe.

Už od mala jsem chodila do kostela a byla mi předávána víra. Celá naše rodina žije neokatechumenátní cestu a myslím si, že právě ta nám velice pomohla víru rozvíjet. Vidím to aspoň na příkladu rodičů, kteří jsou mým velkým příkladem.

Můj životní cíl, jak pomoci církvi, je založit velkou rodinu. Myslím si, že v dnešní době je důležité založit rodinu a učit své děti chodit do kostela a předávat jim víru. Já sama pocházím z velké věřící rodiny a vidím, že je to důležité. A když se mi tento cíl nepovede, tak doufám, že nikdy nesejdu z Boží cesty nebo se na ni aspoň vrátím. Právě v tom mi, doufám, pomůže biřmování: abych v sobě uchovala Ducha svatého, aby ve mně působil.

Ester

(ilustrační foto Vojtěch Hlávka / Člověk a Víra)