NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Emeritní papež Benedikt XVI. přijal české biskupy

By Publikováno 15. 11. 2019 Fotogalerie

Emeritní papež Benedikt XVI. přijal počátkem týdne část delegace ČBK. Setkání se uskutečnilo v rámci národní pouti do Říma u příležitosti třicátého výročí svatořečení Anežky České.

„Bylo to opravdu dojemné setkání. Papež si pamatoval dopodrobna svoji návštěvu u nás, jména i místa. Na závěr jsme se společně pomodlili modlitbu Otče náš a dostali od něj požehnání,“ komentoval setkání P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK.

Návštěva trvala třičtvrtě hodiny, dodal v rozhovoru pro náš rozhlas kardinál Dominik Duka. Jak dále řekl, papež Benedikt si živě vzpomínal na řadu osobností církevního života v naší zemi, hovořilo se rovněž o teologických otázkách. Zajímal se o chod teologické fakulty, vyptával se na některé biskupy, kteří již odešli na věčnost. Biskupové mu předali modeletto busty, která byla nedávno osazena na připomínku jeho návštěvy v Mladé Boleslavi.

„Musím říci, že je to vetchý stařeček, má velmi slabý hlas, ale má stále dobrou orientaci o tom, co se děje, a Střední Evropa je jeho domov,“ řekl kardinál Dominik Duka.

Zdroj: Vatican News, Cirkev.cz