NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Prosím Boha, aby mi pomáhal najít cesty, jak pomáhat druhým

By Publikováno 6. 11. 2019 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

Také o tom, jaký význam má víra pro její profesní život, vypráví v příběhu z rubriky Zkušenosti s Bohem paní Denisa.

V uplynulém roce jsem se s dalšími připravovala na přijetí svátosti biřmování. Naše skupinka byla nevelká, zato velmi rozmanitá – devět lidí od středoškoláků po muže středního věku. Postupně jsme se čím dál více sbližovali, prožili duchovní obnovu, prohlubovali znalosti o křesťanství a sdíleli zkušenosti života ve víře. Osobně mi příprava umožnila více se zamyslet nad tím, jak prožívám víru ve svém každodenním životě. Také více čtu Písmo, náboženské knihy a zajímám se o životy světců. Jako biřmovací patronka mě oslovila svatá Gianna Beretta Molla, manželka, matka a lékařka, která ke svatosti dospěla svým ryzím jednáním v běžném životě.

Přemýšlela jsem, jak mohu „křesťanskou dospělost“ projevovat ve farnosti a v kontaktu s lidmi, se kterými se potkávám. Asi devět let se zapojuji do dobrovolné činnosti u našeho kostela – jako animátor a spolu s manželem také službou v baru, kde se lidé setkávají po nedělní mši svaté a je využíván i při různých farních akcích. Zejména je však pro mě důležité víru přirozeným způsobem přenášet do zaměstnání. Tady se totiž denně potkávám s lidmi, kterým se rozpadá rodina a prožívají různé životní krize. Prosím Boha, aby mi pomáhal najít cesty, jak pomáhat druhým, a za své klienty a jejich rodiny se modlím. Věřím, že s pomocí darů Ducha svatého může být má práce ještě užitečnější, a inspirována nejen svatou Giannou bych ráda pokračovala ve vytváření své vlastní rodiny, která má pevný základ ve víře.

Denisa

(ilustrační foto Vojtěch Hlávka / Člověk a Víra)