NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Biskup Basler udělil biřmování studentům Arcibiskupského gymnázia

By Publikováno 6. 11. 2019 Aktuality, Školy

V pátek 25. října 2019 vyvrcholila příprava studentů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži na přijetí svátosti křesťanské dospělosti, biřmování. Při slavnostní mši svaté ji biskup Antonín Basler udělil třiceti studentům gymnázia a pěti studentům jiných středních škol.

Tomuto okamžiku předcházela roční příprava, která zahrnovala společné katecheze se školním kaplanem P. Petrem Káňou, setkávání v menších skupinkách, tři duchovní obnovy a další aktivity na prohloubení duchovního života.

V posledním týdnu si biřmovanci připravili ročníkovou mši svatou, kde představili své biřmovací patrony a duchovní hesla, která si vybrali. V předvečer slavnosti se zúčastnili celonoční adorace a v tichu před svatostánkem se ztišili a připravili na přijetí svátosti.

Slavnostní bohoslužba se konala v kostele sv. Mořice. V úvodu představil školní kaplan všem přítomným biřmovance i farnosti, odkud pocházejí. V homilii otec biskup poděkoval za dopisy, které od biřmovanců obdržel a povzbudil je k vydávání svědectví o Kristu v životě a ve všech vztazích, které vytvářejí.

Hudební doprovod během liturgie zajistila schola AG. V závěru biřmovanci poděkovali všem, kdo se podíleli na jejich přípravě k přijetí svátosti biřmování. Nové dospělé křesťany přišli podpořit svou účastí na obřadu rodiče, sourozenci, přátelé a také kněží z domovských farností.

(ag)