NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pozdrav českých a moravských biskupů věřícím

By Publikováno 23. 10. 2019 Aktuality

Biskupové Čech, Moravy a Slezska vydali ze svého 120. zasedání na Svatém Hostýně pozdrav věřícím.

Drazí věřící,

my, biskupové Čech, Moravy a Slezska jsme dnes poprvé shromážděni k pracovnímu jednání na Svatém Hostýně, kde při společné modlitbě růžence myslíme také na vás a posíláme vám pozdrav z pouti. Modlíme se také za naši vlast a celou Evropu. Při poledním Anděl Páně vzpomínáme, že původ této modlitby sahá do roku 1456, kdy se křesťané v Evropě cítili ohrožení. Tehdy papež Kalist III. nařídil polední zvonění, při kterém se všichni křesťané mají sjednotit v modlitbě. Křesťanská Evropa byla tehdy zachráněná.

Evropa dnes není ohrožena nepřátelskými vojsky, ale vlažností víry nás křesťanů. Prožíváme Mimořádný misijní měsíc, který papež František vyhlásil, aby v nás znovu probudil misijního ducha. Dar víry jsme dostali k tomu, abychom mohli být užiteční. Tento poklad nesmíme skrývat či nechávat si jen pro sebe. Všichni pokřtění jsou také poslaní vydávat svědectví o Boží lásce a Kristově vykoupení.

Děkujeme všem, kdo přijmou naše povzbuzení ke křesťanskému svědectví a také na polední či večerní vyzvánění zvonů odpoví modlitbou Anděl Páně za Evropu.

Každému z vás ze srdce žehnají

vaši biskupové